Ny koronastengning for de over 20 år

Fra 31.mai til 8. juni stenger øvingsrom og kurs for alle over 20 år, om det ikke kommer lettelser innen 8.juni videreføres restriksjoner inntil videre.

Trondheim kommune innefører 31. mai nye restriksjoner i Trondheim. Dette innebærer stans av all fritidsaktivitet for de over 20 år frem til 8. juni.

Er du under 20 år kan du ennå fortsette å øve og gå på kurs. AKKS Trondheims aktiviteter er innenfor gjeldende koronarestriksjoner mtp antallsbegrensing, og alle tilbud er dimensjonert til å kunne gjennomføres med god avstand mellom aktører. Vi anbefaler alle å sette seg inn i smittevernstiltakene våre nok en gang og være ekstra forsiktig de følgende ukene.

Smittevern for øvende

Smittevern og koronainfo for kursdeltakere

Vi avventer avklaring på AKKS-konserten og UFLAKKS konserten med Myra i juni inntil videre.

For spørsmål ta kontakt med trondheim@akks.no.