Info om AKKS-stipend/Information about the AKKS-stipend

Scroll down for information in english.
Musikkaktivitet for alle

AKKS Trondheim ønsker ikke at økonomi skal stå i veien for deltakelse på våre kurs. Vi har derfor et begrenset antall plasser hvor de som er under 26 år og der familien har begrenset økonomi kan få gratis eller redusert kursavgift. For å benytte deg av tilbudet krysser du av for at du ønsker AKKS-stipend i påmeldingsskjemaet.

Denne ordningen er støttet av BUFDIR, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nasjonale tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på trondheim@akks.no.

 

Music activity for everyone

AKKS Trondheim does not want finances to stand in the way of participation at our courses. We therefore have a limited number of places you can get for free or at a reduced fee if you are under 26 years old and where the family has limited finances. To take sign up for this you select «AKKS-stipend» at the registration form when you choose your tickets.

AKKS-stipendet is supported by BUFDIR, the Directorate for Children, Youth and Families’ national grant scheme to include children and young people.

If you have any questions, please contact us at trondheim@akks.no.