OBS! Disse smittevernsrutinene oppdateres etterhvert som det kommer nye nasjonale og lokale anbefalinger, ta kontakt med trondheim@akks.no ved spørsmål. Anbefaling frem til 15.januar 2022 er stans av all fritidsaktivitet for de over 20.

Smittevernsprosedyrer AKKS Trondheim

I henhold til Norsk Musikkråds veileder for smittevern for musikkøvinger innfører vi nå følgende prosedyrer:

Grunnprinsippene vi forholder oss til er følgende:

  • Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
  • God hygiene
    • Rutiner for håndvask henger på alle toalett, antibac er plassert på alle rom og ved inngang.
  • Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
    • Alle øvende skal holde 1 meter avstand med mindre det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten. Som en ekstra forholdsregel anbefaler vi 1,5 meter avstand i front.
  • Ingen sambruk av instrumenter og utstyr.

Rutiner for AKKS

De som tilrettelegger for musikkøvelser skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og Norsk musikkråd og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.

– Sørge for tilgang til desinfeksjonsmidler

– Utarbeide rutinelister for øving og desinfeksjon

– Sørge for at brukere har fått en gjennomgang av smittevern regler.

På alle rom står følgende:

– Antibac for bruk til hånd- og utstyrsdesinfisering.

– Tørkerull (spray på antibac og tørk av)

– Plastfolie og plastposer til å pakke inn mic og ev. annet utstyr. Dette kastes etter bruk.

– I tillegg til at info sendes ut så står rutineliste oppført på alle rom.

Rutiner for øvende på Buranhus

– Alle som ankommer Buranhus må vaske hendene før de beveger seg inn på øvingsrom.

– Vi anbefaler å bruke munnbind når du ankommer og forlater lokalene.

– Det oppnevnes 1 smittevernansvarlig i hvert band. Denne personen må signere for at h*n overholder smittevernregler og at alle i bandet blir informert om gjeldende retningslinjer for bruk at øverommene.

– Alt utstyr (forsterkere, mikser, stativ, kabler, trommesett etc.)  desinfiseres før og etter øvelse. Utstyr for dette er plassert ut på alle rom. Spray på antibac og tørk av med tørkerull (ev. spray på papir og tørk av) som er plassert på rommene.

– Hvis dere har utstyr som deles og brukes av flere (piano, sanganlegg, miksepult e.l.) må dere bli enige om én person som betjener dette.

– Instrument og utstyr utover dette skal ikke deles.

– Om dere har egen vokalmic så benytt deg av denne i denne perioden. Hvis du ikke har egen mic så bruker du AKKS sin, men denne dekkes med plastfolie når den er i bruk og desinfiseres etter bruk. Husk at vokalisten skal holde god avstand fra resten av bandet.