OBS! Disse smittevernsrutinene oppdateres etterhvert som det kommer nye nasjonale og lokale anbefalinger, ta kontakt med trondheim@akks.no ved spørsmål.

Smittevernsprosedyrer AKKS Trondheim

I henhold til Norsk Musikkråds veileder for smittevern for musikkøvinger innfører vi nå følgende prosedyrer:

De 5 grunnprinsippene vi forholder oss til er følgende:

  • Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
  • God hygiene
    • Rutiner for håndvask henger på alle toalett, antibac er plassert på alle rom og ved inngang.
  • Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
    • Det skal alltid være minst 2 m mellom hver person, og ikke mer enn 5 personer på ethvert rom.
  • Ingen sambruk av instrumenter og utstyr.
  • Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

Rutiner for AKKS

De som tilrettelegger for musikkøvelser skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og Norsk musikkråd og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.

– Sørge for tilgang til desinfeksjonsmidler

– Utarbeide rutinelister for øving og desinfeksjon

– Følge opp byggeier og renholdsrutiner.

– Markerer rom slik at øvende lettere kan holde korrekt avstand.

– Sørge for at brukere har fått en gjennomgang av smittevern regler.

På alle rom står følgende:

– Antibac for bruk til hånd- og utstyrsdesinfisering.

– Tørkerull (spray på antibac og tørk av)

– Plastfolie og plastposer til å pakke inn mic og ev. annet utstyr. Dette kastes etter bruk.

– I tillegg til at info sendes ut så står rutineliste oppført på alle rom.

Rutiner for øvende på Buranhus

– Alle som ankommer Buranhus må vaske hendene før de beveger seg inn på øvingsrom.

– Vi anbefaler å bruke munnbind når du ankommer og forlater lokalene.

– Det oppnevnes 1 smittevernansvarlig i hvert band. Denne personen må signere for at h*n overholder smittevernregler og at alle i bandet blir informert om gjeldende retningslinjer for bruk at øverommene.

– Alt utstyr (forsterkere, mikser, stativ, kabler, trommesett etc.)  desinfiseres før og etter øvelse. Utstyr for dette er plassert ut på alle rom. Spray på antibac og tørk av med tørkerull (ev. spray på papir og tørk av) som er plassert på rommene.

– Hvis dere har utstyr som deles og brukes av flere (piano, sanganlegg, miksepult e.l.) må dere bli enige om én person som betjener dette.

– Instrument og utstyr utover dette skal ikke deles.

– Om dere har egen vokalmic så benytt deg av denne i denne perioden. Hvis du ikke har egen mic så bruker du AKKS sin, men denne dekkes med plastfolie når den er i bruk og desinfiseres etter bruk. Husk at vokalisten skal holde god avstand fra resten av bandet.

– Alle øvelser må avsluttes 15 min før neste band kommer for å unngå at band møtes, ikke avslutt øvelsen for sent, og ikke kom for tidlig til øvelse.

– Rom 1 og containeren som åpnes for band med 5 stk eller mindre. Rom 2 er åpent for maks tre øvende. Større band har per nå ikke anledning til å gjenoppta øvingen