Med bandmedlemskap i AKKS kan du søke tilskuddsmidler til bandet ditt.

Band kan søke tilskudd til musikkprosjekter og bandøvinger.
I tillegg kan kursdeltakere søke om rabatterte og gratis kursplasser.