Feminalen

Få med deg AKKS og Feminalens 8.mars markering på Rosendal!

Få med deg konserter (TBA) og panelsamtale, til egne priser for AKKS-medlemmer.

Billetter og mer info om 8.mars markering

 

Om Feminalen

Feminalener en musikkfestivaliregi av AKKS Trondheim. Festivalenskaper rom for debattogløfterfremdyktigekvinneligeartister.

Synligbalanseerviktig for å  et musikalskmangfold. For å skapebalansetrenger vi like premisserog den offentligedebatten har hittilvistoss at mange kvinnerimusikkbransjenopplever at de ikke har det. Det vil vi gjørenoe med.  

Festivalenbooker og gir spilleromtil et knippe av de mange fantastiskeartisteneogmusikernesomfinnes. Med dettefokusetvil vi bidratil å skapeogsynliggjørerollemodellerogslikhåper vi å stimuleretiløktrekruttering av jenterimusikkbransjen.

Festivalenblearrangert for første gang i 2014 Rockheim med konserterpaneldebatterogfotoutstilling, og går når inn i sitt åttende år og feirer gjenåpningen av samfunnet med et brak.

Les mer på feminalen.no

2022:

Stay tuned!

2021:

Tidligere artister 

2014Sandra Kolstad, Thea HjelmelandRazika, Ida Maria, KuukBlomst. 

2015Kari Harneshaug, Miss Tati, Cleo, ARY, Anja SkybakmoenIzabell, Marie Denise. 

2016Ine Hoem, Elsa & Emilie, Siv Jakobsen, , Pale Honey, Unnveig Aas, Farida, DJ Svani 

2017Blondage, Maxida MärakKildaphewPurrpurrpurple, Kaja Gunnufsen, Wild at Art, Juno 

2018: Biru Baby, Myra, Lil Halima, Myrtoula, Linda VidalaShikosweLekende Lett, Soldal, Sassy 009 

2019: Mallgirl, j00, Izabell, Blood Command, DJ Clea, Anna Kajander, Louam, Musti, Killdøden, Adipop

2020: TORA, Kamara, the Northern Belle, Hey Love, Siri Black, A Million Pineapples