Trommer

Trommekurset på AKKS Trondheim er fokusert på individet og innholdet vil være lagt opp deretter. Du kommer til å lære om koordinasjon, spilleteknikk og det mentale bak å være selve ryggraden i et samspill. Du vil lære kjennetegn i forskjellige sjangre og hvordan man improviserer. Dette kurset handler om å mestre forskjellige «grooves» og finurligheter. Målet er å lære de store og små tingene ved et stort og sammensatt instrument.

AKKS-stipend:

Vi ønsker ikke at økonomi skal stå i veien for å delta på undervisning og kurs. Derfor kan du som har begrenset økonomi få helt eller delvis redusert deltakeravgift på AKKS-stipend. Kryss av for dette i påmeldingskjema om du har behov for dette. Tilbudet gjelder alle under 26 år.


Vi har en-til-en undervisning for alle nivå.

Neste oppstart i februar uke 36

Kursvarighet: 10 uker, 30 min per uke.

Onsdager fra kl 16.

Medlemspris:

Under 26 år: 2100,-
Over 26 år : 2450,-

Uten medlemskap koster kurset 500,- ekstra.

Instruktør: Håkon Kvam

Håkon studerer for tiden sitt siste år på master i musikkvitenskap v/ NTNU. Han er en aktiv utøvende musiker og spiller konserter både i inn og utland, med flere faste bandprosjekter/ freelance innen jazz, rock og elektronisk popmusikk. Herunder band som bla. Hey Gloria, j00 og Swing It Dixieband.