Om oss

AKKS er en frivillig musikkorganisasjon som jobber for likestilling innenfor feltet rytmisk musikk. Vårt mål er å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikklivet.

Vår kjerneaktivitet er musikkopplæring, øvingslokaler og konserter.

AKKS ble startet på Blitz i Oslo i 1982, og AKKS Trondheim ble grunnlagt i 1994. I dag har vi avdelinger i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger i tillegg til Trondheim.

AKKS Trondheim har sitt virke på Buranhus Musikksenter, Gamle Kongevei 30. Her har vi tre fullt utstyrte øvingslokaler, tre kurslokaler og kontor.

Hvorfor gjør vi dette:

Kun 20% av GramArts, TONO og NOPAs medlemmer er kvinner (2016) og bare 23 av de 100 mest spilte norske utøverne på norsk radio var kvinner (2015). I norske orkestre er andelen repertoar fra kvinnelige opphavere 0,0055% (2013) og på 34 år er det kun 4 kvinner som har blitt kåret til Årets Spellemann. 
Flertallet blant barn og unge velger kjønnstradisjonelt, og det kommer tydelig frem i musikklivet der valg av instrument følger kjønn. 9 av 10 som spiller fløyte, er jenter, mens det er motsatt på slagverk. (NRK/Kulturskolene) 
En fersk undersøkelse ved utvalgte universiteter og musikkhøyskoler i Norden viser en meget lav andel kvinner på alle nivå i karrierestigen der kvinner utgjorde hhv 18 og 31% av professorene/dosentene og førsteamanuensene/førstelektorer.

Kulturfeltet, og særlig musikkfeltet er kjønnsdelt. Særlig er skjevhetene i kjønnsfordeling blant maktposisjoner store. Dette blir problematisk når de med definisjonsmakt kun representere en del av befolkningen.
 Det er særlig i kulturfeltet at verdier, idealer og normer produseres – og reproduseres, og det er viktig for hele samfunnet at alle får slippe til.

Ønsker du å støtte vårt arbeid? Bli medlem i #akksfamilien du også!

AKKS Trondheims vedtekter finner du her

Kontakt oss:

AKKS Trondheim
Gamle kongevei 30
7068 Trondheim

E-post: trondheim@akks.no
Telefon: 97 63 12 65

Kontortid: man-tors 09.00-16.00

Hold deg oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

* indicates required