AKKS-kurs og koronaviruset

Det skal være trygt å gå på kurs hos AKKS, derfor har vi svart på spørsmålene du kanskje lurer på om koronaviruset og våre kurs her.

På denne siden har vi samlet informasjon om hva som skjer på kurs under koronasituasjonen som vi håper kan være til hjelp for deg som vurderer å være med på et AKKS-kurs denne våren. Finner du ikke svar på det du lurer på kan du også alltid sende en e-post til kursansvarlig på: trondheim@akks.no

Hvilke smittevernregler gjelder i lokalene?
AKKS Trondheim forholder seg til enhver tid til de gjeldende anbefalingene for smittevern. Vi følger Norsk Musikkråd sine smittevernregler for å kunne gjennomføre kurs. Les mer om disse her!

I tillegg følger vi til enhver tid de lokale reglene som kommer fra Trondheim kommune, og de nasjonale reglene som kommer fra regjeringen. Vi oppdaterer fortløpende våre tilpassede smitteverntiltak for aktivtetene våre. Disse tiltakene omfatter blant annet avstand mellom alle deltakere. Påbud om å vaske hendene med en gang man kommer inn, håndsprit og håndvask lett tilgjengelig og spriting av utstyr mellom hver deltaker. I tillegg er vi fortløpende i kontakt med alle våre kursdeltakere via e-post når det kommer oppdaterte smittevernrestriksjoner. Med disse tiltakene gjør vi vårt ytterste for at det skal være trygt å delta på kurs.

 

Hva skjer om kurset jeg har meldt meg på ikke kan gjennomføres på oppgitt dato på grunn av smittevernsituasjonen?

Vi informerer i forkant om kurset blir utsatt eller avlyst, dersom du ikke får deltatt på de nye kursdatoene vil du få kurskostnaden refundert.

Dersom kurs ikke kan gjennomføres på planlagt måte jobber AKKS Trondheim for å legge tilrette for digital undervisning, utsatte kurstider eller sikre plass på neste kursrunde. Dersom restriksjoner i forbindelse med Covid-19 fører til at kurset må endres kommer AKKS til å kontakte påmeldte deltakere på kurset fortløpende via e-post. Vi etterstreber å finne den beste løsningen for de påmeldte på hvert kurs.

Skulle vi grunnet smittesituasjonen bli pålagt nedstenging grunnet oppblomstring av koronasmitte vil kurs i verste fall kunne bli avlyst på kort varsel. For kurs som blir avlyst, der vi ikke kan gjennomføre tilpasningene nevnt over,  vil deltakere få tilbud om refusjon, eller gavekort på de resterende kurstimene, minus medlemskontingenten på kr. 50 for de som betalte kursavgift med medlemskap.

 

Får jeg penger tilbake for timer jeg må være borte pga. sykdom, o.l.?

Merk at det er ingen refusjon for kursdager deltakeren måtte gå glipp av grunnet luftveis- symptomer, annen sykdom eller karantene og derav ikke kan møte til undervisning.

 

Må jeg bruke munnbind på kurs?

Så lenge det ikke er mulig å holde avstand er det anbefalt å bruke munnbind for de over 12 år.

 

AKKS Trondheims smitteverntiltak:

  • Våre kurs har få deltakere, gruppene oversiger ikke 6 personer pluss instruktør. Vi velger også rom utifra antallet deltakere slik at det skal være mulig å holde avstand i kursrommet.
  • Vi spriter alle kontaktflater på kursrommene før og etter hver deltaker/gruppe med deltakere.
  • Deltakere spriter over utstyret de selv har brukt. Dvs. intrumenter, forsterkere og kabler etter sine kurs.
  • Alle deltakere skal holde avstand til hverandre på kursene.
  • Alle instruktører får opplæring i smittevernstiltak før kursstart.
  • Informasjon om gjeldene smittevernstiltak opplyses i form av informasjonsplakater.
  • Informasjon om gjeldene smittevernstiltak sendes til deltakere/foresatte før kursoppstart.
  • Håndvask, håndsprit og tørkepapir er alltid lett tilgjengelig i våre lokaler og på våre toalett.