Grunnet den pågående Coronasituasjonen utsettes årsmøtet i AKKS Trondheim til 22. april. Vi følger føringer og anbefalinger fra myndighetene, og forbereder oss på at årsmøtet kanskje må holdes via nettbaserte løsninger om ikke situasjonen stabiliserer seg i den nærmeste tiden. Vi trenger derfor tilbakemeldinger fra medlemmer om hvem som deltar på årsmøtet så vi kan finne gode tekniske løsninger for gjennomføring.  Gi oss tilbakemelding innen 1. april så vi kan legge til rette så godt som mulig for et godt årsmøte.  For spørsmål eller tilbakemeldinger ta kontakt med trondheim@akks.no

Kjære medlemmer i AKKS Trondheim,

Velkommen til årsmøte! Brenner du for et mer mangfoldig og likestilt musikkliv? Bli med og gjør en forskjell!

Kom og møt andre AKKS-ere, og vær med å velge styre og vedta budsjett og handlingsplan for 2020. Vi serverer kaffe og te.

Tid/sted: torsdag 22.april kl 18:00-20:00 på Scenerommet på Buranhus Musikksenter Gamle Kongevei 30.

Dagsorden til møtet følger nederst i e-post.

Alle årets medlemmer i AKKS Trondheim har stemme-, tale og forslagsrett. Husk at du må være meldt inn i AKKS dersom du ønsker å stemme eller stille til valg. Meld deg inn/forny medlemskapet for 2020 på forhånd på nettsiden vår eller ved å sende sms (sms instruksjoner nederst i mailen).

Innmelding

Melde inn saker?
Saker til behandling av årsmøtet må være styret i hende skriftlig senest 1.april
Sakspapirer skal være behandlet av styret i AKKS Trondheim i forkant av årsmøtet.

Stille til valg?
Dersom du ønsker å stille til valg som kandidat til styret, send en e-post med CV, informasjon om deg selv og hvorfor årsmøtet skal velge deg, til valgkomiteen.

Valgkomiteen består av:

Janne Serine Størseth Breivik janneserine@gmail.com.
Oda Sofie Aaring
Tale Vang Ellefsen

Dersom du har spørsmål håper vi å høre fra deg!

Med beste hilsen
AKKS Trondheim ved
Katarzyna Wieczorek styreleder
og
Emely Waet, daglig leder trondheim@akks.no

Dagsorden årsmøte i AKKS Trondheim:
1.    Konstituering
a) Åpning av møtet
b) Godkjenning av stemmeberettigede
c) Godkjenning av innkalling og sakspapirer
d) Valg av ordstyrer og referent
e) Valg av to protokollunderskrivere

2.    Årsmelding
3.    Årsregnskap
4.    Innkomne saker
5.    Handlingsplan
6.    Budsjett

7.    Valg av:
a) Styreleder
b) Øvrige styremedlemmer
c) Valgkomite

Styreleder velges særskilt. Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn et forslag, eller hvis noen forlanger det. Styret konstituerer seg selv.

Vedtekter

SMS-innmelding:
Send SMS med kodeord AKKS fornavn etternavn adresse epost fødselsdato til 1938
50 kroner vil da forsøkes å trekkes fra ditt abonnement. Du vil motta bekreftelse i form av returmelding når registrering og betaling har gått gjennom. Ta kontakt med ditt lokale AKKS-kontor om det ikke går gjennom.

Var du medlem i fjor og skal fornye medlemskapet?
Send SMS med kodeord AKKS BETAL 50 til 1938.
Da vil du bli trukket 50,- kr fra ditt telefonabonnement. Husk at SMS’en må sendes fra det mobilnummeret som medlemskapet er registrert på. Dersom du ikke får returmelding har ikke betalingen gått gjennom. Dette kan være på grunn av en eventuell sperre på mobilabonnementet eller at mobilnummeret ligger ikke inne i våre systemer.