AKKS jobber for kjønnslikestilling og bedre representasjon på musikkfeltet, blant annet gjennom kursvirksomhet, arrangementer og utleie av øvingslokaler i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim og Nord. Nå vi oppnådd Balansemerket – Balansekunsts merkeordning mot seksuell trakassering i kulturlivet.

Pia Korsnes, daglig leder AKKS Norge og bandet Hudkreft. Foto: privat/Vanessa Storm. Tekst:Victoria Øverby Steinland og Eivind Breilid
Pia Korsnes, daglig leder AKKS Norge og bandet Hudkreft.      Foto: privat/Vanessa Storm.
Tekst: Victoria Øverby Steinland og Eivind Breilid

 

Mot en trakasseringsfri musikkbransje

AKKS har gjennomgått og fornyet egne varslingsrutiner etter å ha gjennomført kurs og kartlegging av risiko. I sine eksisterende retningslinjer mot diskriminering og trakassering har AKKS blant annet konkretisert rutinene for varsling. I tillegg oppretter AKKS et eget varslingsutvalg i organisasjonen.

I 2018 tok AKKS Oslo initiativ til å lage en avtale om forebygging av seksuell trakassering i musikkbransjen. Gjennom avtalen inviteres alle aktører på feltet til en felles innsats for et tryggere musikkliv. Den som signerer avtalen anerkjenner at personer i musikkbransjen er særlig utsatt for seksuell trakassering, og forplikter seg blant annet til å være bevisst egne fordeler, å ikke selv trakassere og å handle dersom en oppdager at andre trakasseres.

Trygghet og mangfold

AKKS jobber for bedre representasjon av flere kjønn i en mannstung musikkbransje. Mangel på representasjon kan bidra til ujevne maktforhold. Å ha en identitet som er i mindretall kan gjøre at en blir ekstra synlig, man kan oppleve fordommer og vi vet at også risikoen for seksuell trakassering øker.

– AKKS’ arbeid for å skape en mer mangfoldig musikkbransje er veldig viktig. Ved å tilby musikkglede og fellesskap til ungdom, og rekruttere underrepresenterte grupper til musikklivet, bidrar AKKS til å rette opp skjevheter i bransjen. Det gir grunn til å håpe på at fremtidens kulturliv vil være mer likestilt og mangfoldig, med lavere risiko for seksuell trakassering, sier prosjektleder for Balansemerket, Victoria Øverby Steinland.

I tillegg til at AKKS tilbyr musikkundervisning, øvingslokaler og mentoring knyttet til musikk og karriere, tilbyr AKKS også workshops om normkritiske perspektiver for å utfordre undertrykkende normer.

– Vi er stolte av å nå få tildelt Balansemerket og takker Balansekunst for dette fantastiske initiativet. I AKKS har vi alltid jobbet med trygge rom, med Balansemerket i lommen har vi nå fått en ennå bredere kompetanse i hele organisasjonen, som igjen vil trygge og sikre våre medlemmer og andre som er innom AKKS. AKKS oppfordrer alle andre musikkorganisasjoner til å ta Balansemerket. Sammen kan vi skape en trakasseringsfri og ryddig bransje, sier daglig leder i AKKS Norge, Pia Korsnes.