AKKS er en musikkorganisasjon som jobber for likestilling og mangfold i norsk musikkliv.

Historie

AKKS ble startet på Blitz i Oslo i 1982 og var ett initiativ som vokste ut av en Kvinnekulturfestival på Kalvøya i 1979.

Da festivalen gikk med et overskudd på 80 000 kroner ble det bestemt at dette skulle brukes til å etablere et Aktivt kvinnekultursenter (AKKS) med fokus på opplæring – kun for kvinner.

Mangelen på kvinnelige forbilder stod sentralt i senterets ideologi og ga grobunn for det som har blitt organisasjonen vi nå bare kaller AKKS.

Mye har endret seg siden etableringen i 1982. I 2000 åpnet tilbudet vårt blant annet opp for gutter og menn, og vi ble en barne- og ungdomsorganisasjon. Bokstavene AKKS har gått fra å være en akronym til å si noe om arbeid vårt: Aktiv – Kompetent – Kreativ – Samlende.

Likevel ser vi fortsatt at formålet vårt om ”å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikklivet” fortsatt er nødvendig.

Se videoer om AKKS sin historie.

Vårt arbeid i dag

I dag har vi avdelinger i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim og Nord-Norge som driver kursvirksomhet innen rytmisk musikk for alle kjønn. Hos oss kan du lære å spille i band, ulike instrumenter, sang, DJ-ing, låtskriving, musikkproduksjon og masse annet gøy.

Vi arrangerer konserter og ulik musikkarrangementer gjennom året. I flere av avdelingene har vi også UFLAKKS, arrangørgrupper for deg som vil lære mer om musikkbransjen og konsertdrift.

Vi drifter i tillegg øvingslokaler og musikkbinger, som vi leier ut rimelig til alle våre medlemmer.

Noen av kursene våre er likevel ikke åpent for alle, men fokuserer på jenter og andre grupper av ungdom som ikke har like stor tilgang på musikkopplæring som majoriteten har.

Hver sommer arrangerer vi blant annet bandleiren LOUD! i samarbeid med JM Norway. LOUD! er en bandleir for jenter, ikke-binære og transungdommer som vil spille i band. I høst- og vinterferiene kan du være med på mindre, lokale LOUD!-leirer i lokalavdelingene våre.

Les vår Årsmelding for 2022.

Vår visjon

“AKKS gjør musikklivet rikere!” Alle kan ha glede av musikk og drive med musikk, men slik samfunnet er i dag har ikke alle denne muligheten. Vi mener at alle skal ha like, reelle muligheter til å drive med musikk.

Det er ingenting som sier noen har bedre forutsetning for å spille visse instrumenter eller skape musikk bedre enn andre. Vi tror på en praktisk tilnærming til likestillingsarbeid, med konkrete tiltak, kartlegging, bevisstgjøring og rekruttering som bryter ned barrierene for hvem som kan prøve seg og drive med musikk.

Jenter har for eksempel langt færre rollemodeller og forbilder av eget kjønn å se opp til, noe som skaper en negativ sirkel der unge jenter ikke kjenner seg igjen i alle rollene de kan ha innen musikklivet og det påvirker rekrutteringen negativt.

Senker vi terskelen for deltakelse og inviterer flere jenter til å delta, skaper vi også flere rollemodeller som igjen vil øke rekrutteringen for neste generasjon kvinnelige musikere.

AKKS jobber for alle som vil prøve seg innen musikk, enten det er bak piano, mikrofonen, gitaren, scenen eller miksepulten – uansett kjønn, alder, funksjonsevne, religion og etnisitet. AKKS er for deg som engasjerer deg i likestilling, mangfold og musikk.

Les våre Vedtekter 2020

Hvorfor gjør vi dette?

Flertallet blant barn og unge velger kjønnstradisjonelt, og det kommer tydelig frem i musikklivet der valg av instrument følger kjønn.
9 av 10 som spiller fløyte er jenter, mens det er motsatt på slagverk.

En undersøkelse ved utvalgte universiteter og musikkhøyskoler i Norden viser en meget lav andel kvinner på alle nivå i karrierestigen der kvinner utgjorde 18% av professorene og dosentene, og 31% førsteamanuensene og førstelektorer.

  • Kun 20 prosent av GramArt og TONOs respektive medlemsmasser er kvinner.
  • Av NOPA-medlemmene er 23 prosent kvinner.
  • Norsk Komponistforening har en kvinneandel på 16 prosent.
  • Prosentandelen for kvinnelige artister er på rundt 20 prosent for norske festivaler.
  • Siden prisen ble opprettet i 1985 har bare fire kvinner blitt kåret til Årets Spellemann.
  • I Norge viser 2018s topplister en stor ubalanse.
  • Kun 11 prosent kvinner blant låtskriverne og kun 1 prosent kvinnelige produsenter.

Kulturfeltet, og særlig musikkfeltet er kjønnsdelt. Særlig er skjevhetene i kjønnsfordeling blant maktposisjoner store. Dette blir problematisk når de med definisjonsmakt kun representere en del av befolkningen.

Det er særlig i kulturfeltet at verdier, idealer og normer produseres – og reproduseres, og det er viktig for hele samfunnet at alle får slippe til.

Støtt arbeidet vårt!

Som medlem i AKKS er du med på å støtte vårt arbeid for at alle skal ha like muligheter til å drive med musikk.

Er du medlem i AKKS støtter du vårt arbeid for bedre kjønnsbalanse og likestilling i musikklivet. Og jo flere vi er, jo mer kan vi påvirke – politikere, offentlige instanser og folk som deg og meg.

Ditt medlemskap er din støtte til oss! AKKS Norge mottar støtte basert på medlemstall – men du må betale medlemskontingenten din og gi oss tilstrekkelig opplysninger om deg til at offentlige tilskuddsmyndigheter godkjenner medlemskapet ditt.

Ønsker du å gjøre mer, kan du gå på kurs, starte et band eller engasjere deg som frivillig på leir eller arrangement eller kanskje har du lyst til å være med i styret til et av våre lokallag – AKKS har et tilbud til alle.

Velkommen til #AKKSfamilien – takk for at du er medlem og støtter arbeidet vårt!