Om oss

AKKS er en ideologisk musikkorganisasjon som jobber for likestilling og bedre kjønnsbalanse i norsk musikkliv.

AKKS ble startet på Blitz i Oslo i 1982 for å gi kvinner mulighet til å lære å spille musikk, og lære å spille sammen. Vårt formål er ”å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikklivet”. I dag har vi avdelinger i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim og Nord som driver kursvirksomhet innen rytmisk musikk. Hos oss kan du lære å spille i band, ulike instrumenter, sang, DJ-ing, låtskriving, musikkproduksjon og masse annet.

Hver sommer arrangerer vi bandleiren LOUD! i samarbeid med JM Norway. I høst- og vinterferiene kan du være med på mindre, lokale LOUD!-leirer i lokalavdelingene våre. Vi arrangerer konserter og arrangementer og i flere av avdelingene har vi egne arrangørgrupper for deg som vil lære med om musikkbransjen og konsertdrift. Vi drifter 17 øvingsrom og musikkbinger landet over som vi leier ut rimelig til våre medlemmer.

Hvorfor gjør vi dette?

Flertallet blant barn og unge velger kjønnstradisjonelt, og det kommer tydelig frem i musikklivet der valg av instrument følger kjønn.
9 av 10 som spiller fløyte er jenter, mens det er motsatt på slagverk. En undersøkelse ved utvalgte universiteter og musikkhøyskoler i Norden viser en meget lav andel kvinner på alle nivå i karrierestigen der kvinner utgjorde 18% av professorene og dosentene, og 31% førsteamanuensene og førstelektorer.

  • Kun 20 prosent av GramArt og TONOs respektive medlemsmasser er kvinner.
  • Av NOPA-medlemmene er 23 prosent kvinner.
  • Norsk Komponistforening har en kvinneandel på 16 prosent.
  • Prosentandelen for kvinnelige artister er på rundt 20 prosent for norske festivaler.
  • Siden prisen ble opprettet i 1985 har bare fire kvinner blitt kåret til Årets Spellemann.
  • I Norge viser 2018s topplister en stor ubalanse.
  • Kun 11 prosent kvinner blant låtskriverne og kun 1 prosent kvinnelige produsenter.

Kulturfeltet, og særlig musikkfeltet er kjønnsdelt. Særlig er skjevhetene i kjønnsfordeling blant maktposisjoner store. Dette blir problematisk når de med definisjonsmakt kun representere en del av befolkningen. Det er særlig i kulturfeltet at verdier, idealer og normer produseres – og reproduseres, og det er viktig for hele samfunnet at alle får slippe til.

Vårt arbeid

Alle kan ha glede av musikk og drive med musikk. Det er ingenting som sier noen har bedre forutsetning for å spille visse instrumenter eller skape musikk bedre enn andre og AKKS ønsker at alle skal ha like, reelle muligheter til å drive med musikk.

AKKS tror på en praktisk tilnærming til likestillingsarbeid, med konkrete tiltak, kartlegging, bevisstgjøring og rekruttering. Jenter har langt færre rollemodeller og forbilder av eget kjønn å se opp til, noe som skaper en negativ sirkel der unge jenter ikke kjenner seg igjen i alle rollene de kan ha innen musikklivet og det påvirker rekrutteringen negativt. Senker vi terskelen for deltakelse og inviterer flere jenter til å delta, skaper vi også flere rollemodeller som igjen vil øke rekrutteringen for neste generasjon kvinnelige musikere.

AKKS jobber for alle som vil prøve seg innen musikk, enten det er bak piano, mikrofonen, gitaren, scenen eller miksepulten – uansett kjønn, alder, religion og etnisitet. AKKS er for deg som engasjerer deg i likestilling, mangfold og musikk.

Hvorfor bli medlem?

Som medlem i AKKS er du med på å støtte vårt arbeid for at alle skal ha like muligheter til å drive med musikk. Er du medlem i AKKS støtter du vårt arbeid for bedre kjønnsbalanse og likestilling i musikklivet. Og jo flere vi er, jo mer kan vi påvirke – politikere, offentlige instanser og folk som deg og meg.

Ditt medlemskap er din støtte til oss! AKKS Norge mottar støtte basert på medlemstall – men du må betale medlemskontingenten din og gi oss tilstrekkelig opplysninger om deg til at offentlige tilskuddsmyndigheter godkjenner medlemskapet ditt.

Ønsker du å gjøre mer, kan du gå på kurs, starte et band eller engasjere deg som frivillig på leir eller arrangement eller kanskje har du lyst til å være med i styret til et av våre lokallag – AKKS har et tilbud til alle.

Velkommen til #AKKSfamilien – takk for at du er medlem og støtter arbeidet vårt!