Støtt arbeidet vårt!

Du kan støtte vårt arbeid på flere måter: Bli medlem, donere penger eller kjøpe AKKS-merch i vår nettbutikk.

For å donere små beløp kan du legge dette til når du betaler medlemskontingenten, for større donasjoner kan du ta kontakt med oss på akks@akks.no.

Ved å støtte oss er du med på å bidra til at alle barn og unge får like muligheter til å drive med musikk. Ikke minst er du med på å bedre kjønnsbalansen og mangfoldet i musikklivet!

Ditt medlemskap er en stor støtte til oss på flere nivåer. AKKS Norge mottar nemlig støtte fra offentlige instanser basert på medlemstall.

Et medlemskap i AKKS betyr derfor ikke bare at du støtter oss med medlemskontingenten på 50 kr, men i tillegg gjør det mulig for oss å få mer støtte fra blant annet Bufdir og NMR.

Og jo flere vi er, jo mer kan vi påvirke – politikere, offentlige instanser og folk som deg og meg.

Velkommen til #AKKSfamilien – takk for at du støtter arbeidet vårt!