GRIP – Kurs i lydteknikk

GRIP er en del av et initiativ fra Bergen Kjøtt, AKKS Bergen, Carte Blanche, BIT Teatergarasjen og lydtekniker Irene Bjørke for å styrke et større mangfold av personer med teknisk kompetanse i Vestland. Kvinner, ikke-binære og transpersoner er fortsatt sterkt underrepresentert innen lydteknikk – i 2022 ble det rapportert at 93 % av alle teknikere i Norge er cis-menn. Dette ønsker vi å endre.

GRIP har som mål å øke andelen kvinner, ikke-binære og transpersoner i lydteknikerroller i Norges kulturorganisasjoner. Utviklingen av kulturscenen handler ikke bare om å skape et mangfold av rollemodeller på scenen, men også bak kulissene – innen produksjon, lys- og lydteknikk, og i alle andre viktige roller bak kulissene.

GRIP har som mål å gi langsiktig praktisk opplæring, erfaring og veiledning innen lydteknikk på tvers av kulturelle disipliner, som musikk, dans, performance og teater. GRIP samarbeider også med andre organisasjoner i Bergen inkludert Vill Vill Vest-festivalen, Borealis – en festival for eksperimentell musikk, Østre, Bergen Kunsthall / Landmark, Transgender Awareness Week og Creative Technology for å tilby praktisk erfaring for GRIP-elevene.

GRIP er åpent for alle over 18 år (uten øvre aldersgrense) og tilbyr både introduksjons- og fordypningskurs i lydteknikk. Mellom 2021-22 utdannet GRIP mer enn 100 personer, inkludert nye lydteknikere samt lærere, musikere, ungdomsarbeidere, produsenter og kuratorer som ønsker å få mer kunnskap og tillit til lydteknologi. 92 % av GRIP-deltakerne har vært kvinner, ikke-binære og transpersoner og mange jobber nå som profesjonelle lydteknikere i Bergen og Norge.

GRIP er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Kjøtt, BIT Teatergarasjen, Carte Blanche, AKKS Bergen og lydtekniker Irene Bjørke. GRIP arrangeres med partnere i Bergen inkludert Borealis – en festival for eksperimentell musikk og Vill Vill Vest og er støttet av Sparebanken Vest, Bergen kommune, Kulturrom, og apap-FEMINIST FUTURES (finansiert av Creative Europe-programmet i EU).

Ny kursserie i lydteknikk er nå åpen for påmelding!

GRIP is part of BIT Teatergarasjen´s project apap – FEMINIST FUTURES, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union and aims to initiate powerful social changes and address inequality in the contemporary Performing Arts.