GRIP – Kurs i lydteknikk

GRIP har som formål å øke andelen kvinner, ikke-binære og transpersoner som får teknisk kunnskap og praktisk erfaring innenfor lydteknikk.

Kvinner, ikke-binære og transpersoner er fremdeles sterkt underrepresentert i lydteknikkfeltet, og det ønsker vi å gjøre noe med. Utviklingen av kulturscenen handler ikke bare om å skape et mangfold av forbilder på scenen, men også bak scenen – i produksjon, lys- og lydteknikk, og i alle de andre viktige rollene bak kulissene. GRIP er åpent for alle, og vi har et mål om å ønske flere kvinner, ikke-binære og transpersoner velkommen i lydteknikerroller i Bergens kulturorganisasjoner

GRIP er en del av et nytt tiltak på Bergen Kjøtt for å styrke et større mangfold av mennesker med teknisk kompetanse i Vestland. I samarbeid med flere ulike kulturorganisasjoner ønsker Bergen Kjøtt å gi langsiktig, praktisk opplæring, erfaring og veiledning i lydteknikk på tvers av kulturelle disipliner, som musikk, dans, performance og teater.

GRIP 2022 er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Kjøtt, BIT Teatergarasjen, Carte Blanche, AKKS Bergen, og Borealis – en festival for eksperimentell musikk.

GRIP is part of BIT Teatergarasjen´s project apap – FEMINIST FUTURES, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union and aims to initiate powerful social changes and address inequality in the contemporary Performing Arts.

 
Vi har foreløpig ikke planlagt noen kurs. Vil du bli med på neste? Sett deg på vår interesseliste: