Sjekk ut våre lokale og nasjonale prosjekter

I tillegg til ordinær drift med kurs, konserter og øvingslokaler har AKKS en rekke nasjonale og lokale prosjekter rettet mot barn og unge, likestilling og mangfold.

Her finner du en oversikt over alle kurs, leirer, festivaler og møteplasser AKKS-avdelingene arrangerer.