Betingelser for betaling av medlemskontigent i AKKS.

Både enkeltmedlemmer og band kan melde seg inn i AKKS. Barn under 15 år skal meldes inn av en verge.

Medlemskap i AKKS følger kalenderåret og gjelder fra 1. januar til 31.desember.

Medlemskontingent pr 01.01.2021:

  • Enkeltmedlemskap: 50 kr per person
  • Bandmedlemskap: 50 kr per person

Ved å melde deg inn i AKKS aksepterer du AKKS sin personvernerklæring.

Virkeområde:

Disse vilkårene gjelder for bestilling og betaling av medlemskap i AKKS (organisasjonsnummer: 979848862) gjennom AKKS sin nettside.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Disse betalingsbetingelsene innebærer således ingen begrensninger i de lovbestemte rettighetene, men gir informasjon om partenes viktigste rettigheter og plikter.

Priser og betalingsvilkår:

Gjeldende medlemskontingenter for AKKS er listet opp øverst på denne siden og oppdateres årlig ved årsmøte. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Betaling av medlemsavgifter kan skje enten ved Vipps gjennom betalingsløsningen på nettsiden, sms-betaling eller faktura.

Medlemmenes rettigheter og plikter:

  • Medlemmer kan delta på AKKS aktiviteter.
  • Medlemmer har stemmerett ved årsmøte og er valgbare til styret.
  • Tap av medlemsrett kan skje ved opptreden eller uttalelser som strider mot AKKS vedtekter og retningslinjer. Skriftlig advarsel skal sendes på forhånd, og medlemmet skal ha anledning til å uttale seg til styret.

Angrerett:

Det er ingen angrerett på medlemskontigenten hos oss. Ønsker du likevel å avslutte ditt medlemskap kan dette gjøres vi din brukerprofil. Påfølgende året kan medlemskapet fornyes ved en ny betaling.

Personvernerklæring:

Ved betaling av medlemskap brukes dine opplysninger til å registrere deg som medlem i vårt system. AKKS behandler ikke sensitive opplysninger i sitt register.

AKKS er underlagt lov om behandling av personopplysninger. Personopplysninger innhentes, behandles og oppbevares i henhold til denne. Vi innhenter og behandler kun personopplysning du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne registrere deg som et medlem.

Du har i henhold til personopplysningsloven innsynsrett med hensyn til personopplysninger som gjelder deg. Du kan til enhver tid kontakte oss og be om rettelser hvis du mener informasjonen vi har om deg ikke er korrekt eller mangelfull. Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss ved akks@akks.no.