Det er en kjent problemstilling at det finnes altfor få produsenter som identifiserer som seg som kvinne, ikke-binær eller transperson, og de siste årene har diskusjonen om kvinner i produsentrollen fått ny oppmerksomhet i norsk offentlighet. Denne kjønnsubalansen kan skyldes flere ting. Anerkjennes kvinner, ikke-binære og transpersoner i mindre grad i utgangspunktet eller eksisterer det en skjevhet allerede i rekrutteringen?

GAIN ble startet opp i 2017 som et samarbeidsprosjekt mellom AKKS Bergen og EDDA Music, og er et direkte tiltak for å øke antallet produsenter i Norge som identifiserer seg som kvinne, ikke-binær eller transperson. I samarbeid med Lydriket Studio, ble det igangsatt en målrettet satsing på å rekruttere flere kvinner, ikke-binære og transpersoner til produsentfeltet. Målgruppen til GAIN er jenter, ikke-binære og transpersoner mellom 16-25 år, og det er ingen krav om forkunnskaper for å delta – så lenge interessen for musikk og produksjon er der.

GAIN består av en rekke kurs og workshops innen studioteknikk. Hittil har produsenter som Peter Sæverud, Sandra Kolstad, Ary, Kristian Fanavold og Jessica Sligter vært instruktører for GAIN. Høsten 2020 blir det seks kursdager med base på Bergen Kjøtt. Hovedinstruktør er Vilde Tuv, gjesteprodusenter er Swicha Artista, Tatiana Heuman Qeei (Nuts and Bolts) og Jørgen Træen fra Duper Studio. Det blir også studiobesøk hos Kristian Stockhaus, og Matias Tellez i Skogen Studio.

GAIN har som målsetting å senke terskelen for unge jenter, ikke-binære og transpersoner til å produsere musikk, og vi ønsker også å tilrettelegge for kontakt mellom unge produsentspirer og det profesjonelle feltet. Vi mener at en satsing initiert av kulturlivet selv vil føre til en større bevissthet innad i bransjen, som igjen kan styrke arbeidet for et mangfoldig produsentfelt. Vi håper å se mange kvinnelige, ikke-binære og transkjønnede musikkprodusenter i Norge i tiden fremover!

 

Trykk her for mer info og påmelding til høstens GAIN-kurs.

 

 

GAIN 2019-2020 er støttet av Norsk Kulturråd