Smittevern og kurs

Smittevern og kurs hos AKKS Trondheim 

Sist oppdatert  25.januar 2022

For information in English

AKKS Trondheim forholder seg til enhver tid til de gjeldende anbefalingene for smittevern. Vi følger Norsk Musikkråd sine smittevernsregler for å kunne gjennomføre kurs, og er fortløpende oppdatert på alle vurderinger rundt musikkaktiveteter og smittevern. Les mer Norsk Musikkråds veileder for smittevern her!

Dersom vi blir pålagt nedstenging grunnet oppblomstring av koronasmitte vil kurs kunne bli avlyst på kort varsel. Alle deltakere vil få beskjed om dette via mail og sms. Dersom fysiske kurs blir avlyst finner vi enten ny dato for kurset eller ved lengre nedstengning får du tilbud om fjernundervisning, om du ikke ønsker dette vil du få refundert gjenværende kurstimer.

Merk at det er ingen refusjon for kursdager deltakeren måtte gå glipp av grunnet luftveis- symptomer eller annen sykdom og derav ikke kunne møte til undervisning. Timer som utgår grunnet instruktørfravær vil du få tatt igjen på slutten av semesteret etter avtale med instruktør.

Smittevernregler for kursdeltakere

 • Ikke gå på kurs om du er syk!
  Syke personer skal holde seg hjemme, dette inkluderer også personer med milde luftveissymptomer
 • Vask hendene før og etter kurs.
 • Møt presis til kurstiden som er oppgitt.
  For å unngå trengsel, ikke møt opp før tiden og ikke bli igjen i lokalene etter kurs, hold avstand også i venteområdet.
 • Ingen fysisk nærkontakt mellom deltakere, hold avstand.
 • Unngå berøring av hverandres instrument.
  For å unngå smitte skal man ikke ta på andre sitt instrument eller kursutstyr.
 • Det er anbefalt å bruke munnbind i fellesarealer der det ikke er mulig å holde avstand.

Smittevernstiltak for AKKS Trondheim og kursholdere:

 • AKKS Trondheim stiller med nødvendig utstyr for desinfeksjon etc.
 • Alle instruktører får innføring i smittevernstiltak
 • Alle kursdeltakere får tilsendt smittevernsregler, og informasjon henges i lokaler.
 • Instruktører desinifserer alle berøringspunkt mellom hver elev