Smittevern og kurs

Smittevern og kurs hos AKKS Trondheim 

Sist oppdatert 3.mars 2020.

For information in English

AKKS Trondheim forholder seg til enhver tid til de gjeldende anbefalingene for smittevern. Vi følger Norsk Musikkråd sine smittevernsregler for å kunne gjennomføre kurs, og er fortløpende oppdatert på alle vurderinger rundt musikkaktiveteter og smittevern. Les mer Norsk Musikkråds veileder for smittevern her!

Dersom vi blir pålagt nedstenging grunnet oppblomstring av koronasmitte vil kurs kunne bli avlyst på kort varsel. Alle deltakere vil få beskjed om dette via mail og sms. Dersom fysiske kurs blir avlyst vil du få tilbud om fjernundervisning i nedstengningsperioden, om du ikke ønsker dette vil du få refundert gjenværende kurstimer.

Merk at det er ingen refusjon for kursdager deltakeren måtte gå glipp av grunnet luftveis- symptomer eller annen sykdom og derav ikke kunne møte til undervisning. Timer som utgår grunnet instruktørfravær vil du få tatt igjen på slutten av semesteret etter avtale med instruktør.

Smittevernregler for kursdeltakere

 • Ikke gå på kurs om du er syk!
  Syke personer skal holde seg hjemme, dette inkluderer også personer med milde luftveissymptomer
 • Vask hendene før og etter kurs.
 • Møt presis til kurstiden som er oppgitt.
  For å unngå trengsel, ikke møt opp før tiden og ikke bli igjen i lokalene etter kurs, hold avstand også i venteområdet.
 • For barn og unge under 19 år: Hold minst 1 meters avstand til hverandre
 • For voksne over 19 år: Hold minst 2 meters avstand til hverandre.
 • Unngå berøring av hverandres instrument.
  For å unngå smitte skal man ikke ta på andre sitt instrument eller kursutstyr.
  (Eneste unntak er på DJ-kurs, der man deler på ett DJ-sett)
 • Unngå håndhilsing og klemming.
 • Husk god hoste- og nysehygiene.
 • Per januar 2020 er det anbefalt med bruk av munnbind på alle kulturaktiviteter i Trondheim for alle over 12 år. Bruk munnbind når du beveger deg i lokalet, munnbindet kan tas av når du utfører selve aktiviteten.

Smittevernstiltak for AKKS Trondheim og kursholdere:

 • AKKS Trondheim vasker alle kursrom etter hver kursdag
 • AKKS Trondheim stiller med nødvendig utstyr for desinfeksjon etc.
 • Alle instruktører får innføring i smittevernstiltak
 • Alle kursdeltakere får tilsendt smittevernsregler, og informasjon henges i lokaler.
 • Instruktører desinifserer alle berøringspunkt mellom hver elev