Årsmøte AKKS Trondheim 2022

Innkalling til årsmøte i AKKS Trondheim

Dato: Torsdag 31. mars 2022

Tidspunkt: kl 18:00

Sted: Buranhus

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er onsdag 2. februar. Saker kan meldes til styreleder, Jørgen Norby på e-post norby.jorgen@gmail.com.  

Frist for å sende inn forslag til kandidater til styret er onsdag 2. februar. Forslag sendes til valgkomiteen v/ Are Bergerud på e-post are.bergerud@gmail.com. Valgkomiteen vil lage sin innstilling til nytt styre, men det er fremdeles mulig å stille som kandidat på selve årsmøtet.

Sakspapirer til årsmøtet vil være tilgjengelige fra torsdag 17. mars. Ta kontakt med oss på trondheim@akks.no for å få sakspapirer tilsendt.

Saksliste:
1.    Konstituering
a) Åpning av møtet
b) Godkjenning av stemmeberettigede
c) Godkjenning av innkalling og sakspapirer
d) Valg av ordstyrer og referent
e) Valg av to protokollunderskrivere

2.    Årsmelding
3.    Årsregnskap
– Noter 

4.    Innkomne saker
5.    Handlingsplan 2022-2023
6.    Budsjett 2022

7.    Valg av:
Øvrige styremedlemmer og varaer

Valgkomiteens innstilling

Alle medlemmer i AKKS Trondheim har møte- og stemmerett.

Ikke medlem for 2022? Meld deg inn her!

Velkommen!