Ledig oppdrag som teknisk ansvarlig

AKKS Trondheim søker etter ny teknisk ansvarlig for øvingsrom.

AKKS er en landsdekkende idealistisk organisasjon som jobber for et mer mangfoldig og likestilt musikkliv. Vårt hovedformål er å rekruttere, synliggjøre og motivere jenter innen rytmisk musikk. Våre kjerneaktiviteter er musikkrelaterte kurs, øvingsrom og konserter. Vi tilbyr instrumentundervisning, samt en rekke andre musikkrelaterte kurs. AKKS Trondheim holder til på Buranhus Musikksenter i Gamle Kongevei 30, hvor vi drifter tre fullt utstyrte øvinglokaler, samt tre kursrom. AKKS arrangerer i tillegg flere konserter gjennom året, og er blant annet arrangør av festivalen Feminalen.


AKKS Trondheim søker etter ny teknisk ansvarlig med oppstart fra mai.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Teknisk kompetanse på musikk- og lydutstyr.
  • Gode evner til å jobbe selvstendig
  • God ordenssans
  • Være positiv og engasjert i jobben
  • Identifiserer seg med AKKS` formål om å rekruttere, synliggjøre og motivere jenter i musikklivet
  • Selvstendig næringsdrivende

Teknisk ansvarlig (TA) skal føre tilsyn med øvingsrommene og sørge for at rommene og utstyret er i god stand. Dette innebærer også renhold av øvingscontainer. TA skal føre og ha oversikt over utstyret som eies av AKKS Trondheim.  TA skal sørge for at utstyr blir fraktet til reparasjon, samt sørge for nødvendige reparasjoner (lodding av kabler etc). Teknisk ansvarlig kan også bli bedt om å hjelpe til med utstyr som brukes i forbindelse med kurs og annen aktivitet på Buranhus.

Arbeidet skjer i samarbeid med daglig leder, dette med tanke på tidsbruk og utgifter til reparasjoner. Arbeidet lønnes med en timesats på 250 kroner som faktureres gjennom enkeltpersonforetaket til øvingsromansvarlig. Arbeidet skal normalt ikke overskride fem timer per måned.

 

Søknadsfrist: 26. april

Dersom dette ser interessant ut, send oss en søknad med CV pr mail
Dersom du har spørsmål angående stillingen, ta kontakt med oss pr mail trondheim@akks.no
eller pr tlf ( 97 63 12 65)