Smittevern og Coronavirus hos AKKS Stavanger

Kurs- øving og konserter hos AKKS Stavanger og korona-situasjonen

AKKS Stavanger forholder seg til enhver tid til de gjeldende anbefalingene for smittevern. Vi følger Norsk Musikkråd sine smittevernsregler for å kunne gjennomføre kurs. Les mer om disse her!

Dersom vi blir pålagt nedstenging grunnet oppblomstring av koronasmitte vil kurs/konsert/øving kunne bli avlyst på kort varsel. Alle deltakere vil få beskjed om dette via SMS.

Dersom avlysning inntrer før kursstart/konsert/øving og kunden ønsker å heve kjøpet, vil kunden få tilbake eventuell innbetalt kurs/billett/workshopavgift. Dersom avlysning skjer etter kursstart/workshopstart vil de kursdager som er blitt avlyst bli refundert minus medlemskontingenten på kr. 50 for de som betalte kursavgift med medlemskap.

Merk at det er ingen refusjon for kursdager deltakeren måtte gå glipp av grunnet luftveis- symptomer eller annen sykdom og derav ikke kunne møte til undervisning. Det vil derimot være muligheter- ved 24-timers varsel/forbehold for å kunne flytte på kursdager ved behov. Dette blir en vurdering ift arbeidstid for kursholder, antall tapte kursdager, osv.

Smittevernregler for kursdeltakere

 1. Ikke gå på kurs om du er syk!
  Syke personer skal holde seg hjemme, dette inkluderer også personer med milde luftveissymptomer.
 2. Vask hendene før og etter kurs.
 3. God håndhygiene er viktig før, under og etter kurset.
 4. Møt presis til kurstiden som er oppgitt.
  For å unngå trengsel, ikke møt opp før tiden og ikke bli igjen i lokalene etter kurs.
  Møt helst opp alene uten foresatte. Foreldre/foresatte som venter på deltakere kan ikke oppholde seg rundt lokalene, da vi har liten plass. Det er en stor parkeringsplass utenfor Metropolis, hvor man kan planlegge å komme i tide til å hente/levere deltakere.
 5. Hold avstand til hverandre.
  Man skal holde 1 meters avstand til hverandre på kurset.
 6. Bruk helst egen mikrofon.
  Vi oppfordrer vokalister til å ta med egen mikrofon, men dersom dere ikke har dette har vi rengjorte mikrofoner på lokalet. Alle mikrofoner blir daglig rengjort og desinfisert.
 7. Unngå berøring av hverandres instrument.
  For å unngå smitte skal man ikke ta på andre sitt instrument eller kursutstyr.
  Eneste unntak er på DJ-kurset, der man deler på ett DJ-sett.
 8. Unngå håndhilsing og klemming.
 9. Husk god hoste- og nysehygiene.

 

Smitteverntiltak gjennomført av AKKS Stavanger, høsten 2020

 • Våre kurs har få deltakere, gruppene består av 4-6 personer inkl. instruktør- med strenge regler rundt antall per rom ift kvadratmeter og 1-metersregelen.
 • Vi vil vaske alle flater på kursrommet daglig.
 • Alle deltakere skal kunne holde 1 meters avstand fra hverandre på kursene.
 • Alle våre instruktører får opplæring i smitteverntiltak før undervisning.
 • Informasjon om gjeldende smitteverntiltak er tydelig opplyst via informasjonsplakater.
 • Informasjon om gjeldende smitteverntiltak er tilsendt deltakere/foresatte før oppstart.
 • Håndvask, håndsprit og tørkepapir er alltid lett tilgjengelig i våre lokaler.