GRIP – En ny kursserie for deg som vil lære deg lydteknikk

Vi starter opp en kursserie i høst for å gi flere mulighet til å lære, utvikle ferdigheter og få praktisk erfaring innen lydteknikk i samarbeid med Bergen Kjøtt, BIT Teatergarasjen og Carte Blanche.

GRIP har som formål å øke andelen kvinner, ikke-binære og transpersoner som får teknisk kunnskap og praktisk erfaring innenfor lydteknikk.

Kvinner, ikke-binære og transpersoner er fremdeles sterkt underrepresentert i lydteknikkfeltet, og det ønsker vi å gjøre noe med. Utviklingen av kulturscenen handler ikke bare om å skape et mangfold av forbilder på scenen, men også bak scenen – i produksjon, lys- og lydteknikk, og i alle de andre viktige rollene bak kulissene. GRIP er åpent for alle, men vi understreker vårt mål om å ønske flere kvinner, ikke-binære og transpersoner velkommen i lydteknikerroller i Bergens kulturorganisasjoner.

GRIP er en del av et nytt tiltak på Bergen Kjøtt for å styrke et større mangfold av mennesker med teknisk kompetanse i Vestland. I samarbeid med flere ulike kulturorganisasjoner ønsker Bergen Kjøtt å gi langsiktig, praktisk opplæring, erfaring og veiledning i lydteknikk på tvers av kulturelle disipliner, som musikk, dans, performance og teater.

Lydtekniker og instruktør: Irene Bjørke

Tirsdager 17:00 – 21:00

fra 5. oktober

på Bergen Kjøtt

Alle fra 18 år er velkomne! Vi vil fremheve at kurset ønsker å styrke andelen kvinner, ikke-binære og transpersoner innenfor feltet. Det er ikke nødvendig med tidligere erfaring.

Deltakerne vil også få praktisk erfaring på Meteorfestivalen (21. – 31. oktober) med BIT Teatergarasjen og Carte Blanche.

Søknadsfrist 22. september

Trykk her for mer info og søknadsbasert påmelding

 

Støttet av Sparebanken Vest, Balansekunst, Bergen kommune og APAP – Feminist Futures.

Design av JAHJAH.