AKKS-konserten

AKKS Bergen arrangerer AKKS-konserten som en avslutning for hvert kurs-semester, hvor deltakere fra ulike AKKS-kurs blir invitert til å opptre.
Her får nye musikerspirer vist seg fram, og for mange er dette deres første sceneopptreden.