Praktisk info om våre kurs

Når og hvor holder vi kurs

AKKS Bergens band-, vokal- og instrumentkurs over seks eller tolv uker har oppstart i februar, april, september og november, og holdes på USF Verftet i Bergen sentrum. I tillegg har vi kortere kurs og workshops, med tema som musikkproduksjon, låtskriving og pedalbygging.

For bedre kjønnsbalanse i musikklivet

AKKS jobber for bedre kjønnsbalanse i musikklivet. Kursene våre er åpne for alle kjønn, med unntak av GAIN – et produsentprosjekt og Bandleiren LOUD! som er for jenter, ikke-binære og transpersoner.

Trygt og motiverende læringsmiljø 

For oss i AKKS er det viktig at alle kursdeltakere får en god kursopplevelse og føler seg trygge på kursene våre. Hos AKKS skal det være rom for å prøve seg frem, feile, stille spørsmål og vokse. Les mer om hvordan vi jobber med læringsmiljøet på våre kurs her.

Aldersgrense på kurs

Vi har ungdomskurs for de mellom 12 og 16 år, mens våre ordinære kurs er fra 15 år og oppover. Vi har ingen øvre aldersgrense, men vil prioritere de mellom 15 til 26 år ved stor pågang.

Gruppekurs

Alle våre kurs er gruppekurs, vanligvis med 3-5 deltakere. Første kursdag vil vi bruke tid på å bli kjent med hverandre og videre i kurset vil vi ha fokus på å skape trygge kursrammer. Vi er avhengige av nok påmeldte for å kjøre kurset. Ved for få påmeldte vil kurset kunne bli avlyst.

Musikkaktivitet for alle – rabatterte og gratis kursplasser

AKKS Bergen ønsker ikke at økonomi skal stå i veien for deltakelse på våre kurs. Vi har derfor et begrenset antall plasser man kan få gratis eller til redusert pris om man er under 26 år og der familien har begrenset økonomi. For å benytte deg av tilbudet velger du dette i påmeldingsskjemaet. Denne ordningen er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nasjonale tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Har du Aktivitetskortet fra Bergen kommune kan dette også benyttes hos oss. Benytter man seg av en av våre gratisplasser dekket av Bufdir eller Bergen kommunes Aktivitetskort er det også gratis å låne instrument.

AKKS-kurs for oss med funksjonsnedsettelser

Har du behov for å ha med assistent eller ledsager på kurs, opplys om dette i påmeldingsskjemaet så kan vi tilrettelegge for dette. Våre kurslokaler er dessverre ikke tilpasset rullestolbrukere. Ta gjerne kontakt så kan vi se på hvordan vi kan tilrettelegge for at du kan delta.

Betaling

Kursene kan betales for med faktura, Vipps eller bankkort. Dersom du velger faktura, vil fakturaen bli utsendt første kursdag. Dersom fakturaen ikke betales innen forfall vil ekstra omkostninger påløpe. Betales ikke fakturaen vil den bli sendt til inkasso.

Vilkår

Påmeldingen er bindende. Vi har begrenset med plasser på hvert kurs, og vi har derfor ingen avmeldingsfrist på våre kurs. Ved innsendt påmelding er man bundet til å betale kursavgiften. Det vil si at kursavgift må betales selv om kursdeltakeren ikke møter opp til kurset eller slutter på kurset. Les våre påmeldingsbetingelser og vår personvernerklæring.

Vil du få med deg når vi åpner for påmelding til kurs?

Meld deg på vår interesseliste.

Savner du noe i vårt kurstilbud eller har spørsmål?

Ta kontakt med kurs- og øvingslokaleansvarlig på kontoret@bergen.akks.no eller fyll ut vårt interesseskjema så vil vi ta kontakt med deg!

Les mer om våre kurs.