Ung Delegat er et samarbeidsprosjekt mellom AKKS Bergen, UFLAKKS, Norske Konsertarrangører, Brak og bransjefestivalen Vill Vill Vest, og har som mål å bidra til økt kompetanse og nettverksbygging blant unge arrangører. Vi ønsker at Vill Vill Vest skal være en møteplass for unge arrangørspirer og et ungt publikum, i tillegg til øvrig musikkbransje.

Vill Vill Vest arrangeres årlig på høsten i Bergen, og Ung Delegat er et prosjekt som legger til rette for at unge arrangører får utvikle seg i form av kunnskap og kompetanse, men også i form av nettverksbygging og erfaringsutveksling. Deltakere på Ung Delegat får delegatpass til hele festivalen, som inkluderer både konserter og musikkonferanse. I tillegg blir det satt opp en fagdag eksklusivt for Ung Delegat. Fagprogrammet for Ung Delegat varierer fra år til år, og omhandler tema som konsertproduksjon, økonomi, booking og promotering.

 

UFLAKKS på Vill Vill Vest

 

Vi ønsker å tilby et godt kulturtilbud for ungdom under Vill Vill Vest, og AKKS Bergen sin egen ungdomsarrangørgruppe UFLAKKS kuraterer fast én scene fredagen under festivalen. Denne delen av programmet til Vill Vill Vest har fri alder, og det er mulig å kjøpe egen inngangsbillett til kun denne aktuelle venuen.