Det er en kjent problemstilling at det finnes altfor få kvinnelige produsenter og den siste tiden har diskusjonen om kvinner i produsentrollen fått ny oppmerksomhet i norsk offentlighet. Denne kjønnsubalansen kan skyldes flere ting. Anerkjennes kvinnene i mindre grad i utgangspunktet eller eksisterer det en skjevhet allerede i rekrutteringen?

GAIN ble startet opp i 2017 som et samarbeidsprosjekt mellom AKKS Bergen og EDDA Music, og er et direkte tiltak for å øke antallet kvinnelige produsenter i Norge. I samarbeid med Lydriket Studio, ble det igangsatt en målrettet satsing på å rekruttere flere kvinner til produsentfeltet. Målgruppen til GAIN er jenter mellom 16-25 år, og det er ingen krav om forkunnskaper for å delta – så lenge interessen for musikk og produksjon er der.

GAIN består av en rekke kurs og workshops innen studioteknikk. I tillegg til vår faste instruktør Peter Sæverud, inviterer vi gjesteprodusenter, med hovedvekt på kvinnelige, til å delta som instruktører på kursene. Hittil har produsenter som Sandra Kolstad, Ary, Kristian Fanavold og Jessica Sligter gjestet GAIN.

GAIN har som målsetting å senke terskelen for unge jenter til å produsere musikk, og vi ønsker også å tilrettelegge for kontakt mellom unge produsentspirer og det profesjonelle feltet. Vi mener at en satsing initiert av kulturlivet selv vil føre til en større bevissthet innad i bransjen, som igjen kan styrke arbeidet for et mangfoldig produsentfelt. Vi håper å se mange kvinnelige musikkprodusenter i Norge i tiden fremover!

 

Følg med på vår kursside for info om neste GAIN-kurs våren 2020.

 

 

GAIN 2019-2020 er støttet av Norsk Kulturråd