Det er en kjent problemstilling at det finnes altfor få kvinnelige produsenter og den siste tiden har diskusjonen om kvinner i produsentrollen fått ny oppmerksomhet i norsk offentlighet. Denne kjønnsubalansen kan skyldes flere ting. Anerkjennes kvinnene i mindre grad i utgangspunktet eller eksisterer det en skjevhet allerede i rekrutteringen?

GAIN ble startet opp i 2017 som et samarbeidsprosjekt mellom AKKS Bergen og EDDA Music, og er et direkte tiltak for å øke antallet kvinnelige produsenter i Norge. I samarbeid med Lydriket Studio, ble det igangsatt en målrettet satsing på å rekruttere flere kvinner til produsentfeltet. Målgruppen til GAIN er jenter mellom 16-25 år, og det er ingen krav om forkunnskaper for å delta – så lenge interessen for musikk og produksjon er der.

GAIN består av en rekke kurs og workshops innen studioteknikk. Hittil har produsenter som Peter Sæverud, Sandra Kolstad, Ary, Kristian Fanavold og Jessica Sligter vært instruktører for GAIN.

GAIN har som målsetting å senke terskelen for unge jenter til å produsere musikk, og vi ønsker også å tilrettelegge for kontakt mellom unge produsentspirer og det profesjonelle feltet. Vi mener at en satsing initiert av kulturlivet selv vil føre til en større bevissthet innad i bransjen, som igjen kan styrke arbeidet for et mangfoldig produsentfelt. Vi håper å se mange kvinnelige musikkprodusenter i Norge i tiden fremover!

 

Følg med på vår kursside for info om neste GAIN-kurs høsten 2020.

 

 

GAIN 2019-2020 er støttet av Norsk Kulturråd