Søk FRIFOND-midler

Foto: Vanessa StormHar du et band, eller musikkprosjekt der 1/3 av medlemmene er under 26 år kan dere søke om AKKS sine frifondmidler, og få opp til 25 000 kroner til et prosjekt dere brenner for!

Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper der minst 1/3 av medlemmene er under 26 år.
Alle bandets medlemmer må være bosatt i Norge.

Formålet er å øke barn og unges interesse for musikkaktiviteter.

Søk Frifond her!   Søknadsfrist 1. mars 2021.

Dere kan søke om midler til eksempelvis utstyr, konserter og annet som kan bidra til å utvikle og styrke deres bandvirksomhet.
Maksimalt tilskudd er 25 000 og utbetales normalt innen 1-2 uker etter tildeling.

Det er et krav at søker har bankkonto i bandets eller kontaktpersonens navn og bandet ditt må levere fullstendig årsrapport innen 31.12.2021
Dere kan ikke motta frifond-midler fra flere steder det samme året.

Les nøye gjennom retningslinjene og fyll ut søknadsskjema.

Eksempler på prosjektbeskrivelse og budsjett: 

Prosjektbeskrivelse til frifondsøknad Eksempel

Budsjett_Eksempel_Frifond


Er dere ennå ikke medlemmer i AKKS eller må fornye medlemskapet for 2021, er det kjempeenkelt å gjøre noe med!

Her kan du lese mer om medlemskap i AKKS og melde deg inn.

Her finner du skjema for Årsrapport 2021.

Her finner du mer om Bandmedlemskap og bandinnmelding.

Her finner du sluttrapport for Frifond 2020

Her finner du sluttrapport for Frifond 2021