Bli medlemsband hos AKKS og få gode rabatter, billig øving og mulighet til å søke penger!

Som medlemsband hos AKKS får dere tilgang til våre medlemsfordeler, som medlemspris på øving,
kurs og konserter, samt rabatter hos utvalgte musikkbutikker og en rekke samarbeidspartnere.
I tillegg kan dere søke om VO-midler (Voksenopplæringsmidler) til øvingene deres gjennom Musikkens Studieforbund.

Er 1/3 av bandet under 26 år kan dere også søke AKKS Frifondstøtte til utstyr, turné eller andre
prosjekter. Bandet deres må bestå av minst 3 medlemmer.

Fyll ut innmeldingsskjema og send det på e-post til din lokale AKKS avdeling, så hjelper vi deg videre.

Årsrapport 2020 – for band – pdf
Årsrapport 2020 – for band – word

Bandvedtekter


Medlemskap og kontingent

Kontingenten for medlemsband er kr 50,- pr. bandmedlem.
Medlemskapet varer ut gjeldende år, og må fornyes ved starten av hvert år.


Søke støtte

AKKS Frifond

AKKS Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper hvor minst 1/3
av medlemmene er under 26 år. Formålet er å øke barn og unges interesse for musikkaktiviteter.
AKKS deler ut midler en gang i året, som regel i oktober.
Søknaden leveres elektronisk via vårt online søknadsskjema.

Søknadskriterier
– Bandet må bestå av minst 3 personer
– Bandet sine medlemmer må bestå av minst 1/3 under 26 år
– Bandet forplikter seg til å sende inn årsrapporten på slutten av året
– Bandet må ha betalt medlemskontingent til AKKS for inneværende år

Les mer om og søk Frifond her.

Les retningslinjene for AKKS Frifond her.

 

Søknadsprosess
Dere kan søke om penger til musikkrelaterte prosjekter, f.eks. konserter i Norge,
innspilling av musikk eller musikkvideo eller innkjøp av musikkutstyr, som
instrumenter og innspillingsutstyr.
Det gis ikke støtte til normal drift av bandet, musikerhonorar, reisekostnader,
innspillinger og konserter som finner sted utenfor Norge eller varer for videresalg.
Man kan ikke motta støtte til samme prosjekt flere år på rad eller motta Frifondmidler fra flere
steder.
Søknadsfrist: 15. oktober er søknadsfristen for å søke AKKS frifondmidler.
Rapporteringsfrist: 1. oktober, året etter tildeling.

Søk AKKS Frifond her! (Åpnes august 2019)


Få støtte til bandøvingene deres!

Alle band som er medlem i AKKS kan søke støtte til bandøving, kalt VO-midler
(Voksenopplæringsmidler) gjennom Musikkens Studieforbund.
Dette er penger som går til opplærings- og studievirksomhet = deres organiserte bandøving.
Dere kan få inntil 40 kroner pr time for egen øving. Dere kan søke om minimum 20 timer –
maksimum 200 timer per semester. For band som øver mye vil dette tilsvare mange tusen kroner
i året!
Søknadsprosessen er digital og alt foregår gjennom portalen KursAdmin, etter at dere har fått
opprettet en bruker fra deres lokale fylkesmusikkråd. Støtten utbetales etter man har rapportert for
øving på slutten av semesteret.

Søknadskriterier
– Bandet må være medlem i AKKS
– Bandet må ha minimum 3 medlemmer, alle disse må være fylt 14 år i løpet av kalenderåret
– Kontaktperson for bandet må være over 18 år
– Opplæringen må følge en Studieplan.

Søknadsprosess
Dere må først få opprettet en bruker på KursAdmin, som er nettsiden dere benytter for å søke og
rapportere for øvinger (kurs). For å få en bruker, sender dere inn en henvendelse via dette skjemaet.

Søknadsfrist
Dere må søke støtte før dere har deres første øving for semesteret. Det vil si at dersom årets første
øving er f.eks. 1. februar, må dere har opprettet en søknad inne på KursAdmin innen 1. februar.
Vårsemesteret går fra januar-juni og høstsemesteret fra august-desember.
Rapporteringsfrist
Rapporteringsfrist er senest 1. juli for vårsemesteret og 1. januar for høstsemesteret, deretter må
kurset ferdigstilles og avsluttes i KursAdmin.
Dere rapporterer ved å fylle ut info på alle i bandet som har vært med på øving og info om oppmøte
for øvingene. Dere må også legge inn en oversikt over låtene dere har spilt.
Støtten utbetales på slutten av semesteret, etter man har rapportert for øvingene.