GAIN – produsentkurs for jenter åpent for påmelding

Det finnes altfor få kvinnelige produsenter. Denne kjønnsubalansen kan skyldes flere ting. Anerkjennes kvinnene i mindre grad i utgangspunktet eller eksisterer det en skjevhet allerede i rekrutteringen?

I 2018 kartla Balansekunst kjønnsfordelingen på ulike områder innenfor Bergens musikkliv. Rapporten viser at teknikk- og produksjonsfeltet kommer dårligst ut: Ingen av de til sammen 17 undersøkte virksomhetene oppgir å ha noen kvinnelige ansatte teknikere eller produsenter.

GAIN ble startet allerede i 2017, den gang som et samarbeidsprosjekt mellom AKKS Bergen og EDDA Music, og er et direkte tiltak for å øke antallet kvinnelige produsenter i Norge. I samarbeid med Lydriket Studio, ble det igangsatt en målrettet satsing for å rekruttere flere kvinner til produsentfeltet. Målgruppen til GAIN er jenter, ikke-binære og transpersoner mellom 16-25 år.

GAIN består av en rekke kurs og workshops innen studioteknikk. Hittil har produsenter som Peter Sæverud, Sandra Kolstad, Ary, Kristian Fanavold og Jessica Sligter vært instruktører for GAIN. Høsten 2020 blir det seks kursdager med base på Bergen Kjøtt, første kursdag er 19. oktober. Hovedinstruktør er Vilde Tuv, gjesteprodusenter er Swicha Artista, Tatiana Heuman Qeei (Nuts and Bolts) og Jørgen Træen fra Duper Studio. Det blir også studiobesøk hos Kristian Stockhaus, og Matias Tellez i Skogen Studio.

GAIN har som målsetting å senke terskelen for unge jenter, ikke-binære og transpersoner til å produsere musikk, og vi ønsker også å tilrettelegge for kontakt mellom unge produsentspirer og det profesjonelle feltet. Vi mener at en satsing initiert av kulturlivet selv vil føre til en større bevissthet innad i bransjen, som igjen kan styrke arbeidet for et mangfoldig produsentfelt. Vi håper å se mange kvinnelige musikkprodusenter i Norge i tiden fremover!

Trykk her for mer info og påmelding til høstens GAIN-kurs.