AKKS Bergen har fått 150 000 kr for å inkludere barn og unge

Foto: Mette Paust-Andersen, fra LOUD! Bandleir i 2019

Vi er glade og stolte over å ha mottatt 150 000 kr fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nasjonale tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. 

Målet med Bufdirs tilskuddsordning er å motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Ordningen gir AKKS Bergen muligheten til å gi et rikere aktivitetstilbud til barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

AKKS Bergen ønsker ikke at økonomi skal stå i veien for deltakelse på våre kurs og workshops eller LOUD! Bandleir. Vi har derfor et begrenset antall plasser som er gratis til de under 18 år og der familien har begrenset økonomi. 

– Større tilgang til rimelige eller kostnadsfrie ferie- og fritidstilbud kan redusere belastningen av å vokse opp i en familie med svak økonomi og bidra til at flere barn og unge får delta på sosiale aktiviteter, sier Ann-Magrit Grip som er rådgiver og koordinator på Etat for barn og familie. Les hele saken her.

For å benytte deg av tilbudet om gratisplass velger du dette i påmeldingsskjema til kurs. Har du Aktivitetskortet fra Bergen kommune kan dette også benyttes hos oss.

Les mer om våre kurs, workshops og LOUD! Bandleir her.

 

Har du spørsmål om gratisplasser og/eller kurs ta kontakt med kursansvarlig, Victoria Moldekleiv på kontoret@bergen.akks.no eller tlf. 55 55 75 55 i kontortid mandag – fredag kl. 10 – 15.