Vokalkurs

På vokalkurset til AKKS blir du tryggere på stemmen din, både ved å synge i gruppe og synge alene foran de andre deltakerne.

 

På begge kurs vil du få en innføring i mikrofonteknikk og bruk av sanganlegg.
Deltakerne vil i tillegg lære øvelser de kan bruke under egenøving.
Det forventes noe egenøving mellom kursdagene.

På nybegynnerkurset, vokal nivå 1, lærer du grunnleggende sangteknikk og stemmebruk, samt oppvarmingsteknikker og pusteøvelser. Gjennom øvelser innen vokalteknikk vil du utvikle forholdet ditt til din egen stemme og sitte igjen med grunnleggende kunnskap om sang.

Februarkurs- Vokal 1 mandager

Kurstid: Mandager kl. 18:00- 20:00.
Kursdager:  1.2, 8.2,  15.2, 22. 2,  8. 3. og  15.3.
Ikke kurs i vinterferien 1.3.
Kurset holdes på USF Verftet, 2 etasje ved AKKS øvingslokaler

Påmelding

Februarkurs- Vokal 1 onsdager

Kurstid: Onsdager kl. 17:00- 19:00.
Kursdager:  3.2, 10.2, 17.2, 24.2, 10.3 og 17.3.
Ikke kurs i vinterferien 3.3.
Kurset holdes på USF Verftet, 2 etasje ved AKKS øvingslokaler

Påmelding

Disse vokalkursene har en nedre aldersgrense på 14 år. Se eget juniorkurs for de mellom 9 og 13 år.På kurset for viderekomne, vokal nivå 2, jobber vi mer med å dyrke frem din personlige stemme og uttrykk. Gjennom øvelser jobber vi med å utvikle omfang, klang, intonasjon og volum.
Sanger og stemmetekniske øvelser brukes til å utvikle vokalteknikken. I tillegg vil vi prøve oss på å improvisere til akkompagnement. Vi anbefaler to nybegynnerkurs før man melder seg på dette kurset.

Februarkurs- Vokal 2 onsdager

Kurstid: Onsdager kl. 19:00- 21:00.
Kursdager:  3.2, 10.2, 17.2, 24.2, 10.3 og 17.3.
Ikke kurs i vinterferien 3.3.
Kurset holdes på USF Verftet, 2 etasje ved AKKS øvingslokaler

Påmelding


Store deler av kursene vil bli lagt opp etter nivået på deltakerne.

Alle AKKS sine kurs har fokus på mestringsfølelse og musikkglede,
og undervisningen foregår i et trygt miljø i grupper på tre til fem deltakere.


Aprilkurs-
Mandagskurs- oppstart mandag 12. april 2021
Onsdagskurs- oppstart onsdag 14. april 2021

Påmelding kommer!Praktisk om kurset

  • Kurset går over 6 ganger med 2 timer undervisning (inkl. pause) hver kursdag. Totalt 12 timers undervisning.
  • Undervisningen foregår i grupper på maks 5 deltakere.
  • Det er mulig å øve gratis i AKKS sine øvingslokaler mellom kursdagene, mandag til fredag før kl. 17.00 og i helgene, for kursdeltakerne.
  • Kurset holdes på USF Verftet, i 2 etasje ved AKKS sine øvingslokaler.

Instruktør

Informasjon om kursinstruktøren kommer!Priser instrument-, vokal- og elektronisk musikkurs vår 2021

  • kr. 1 790* Kursavgift 25 år eller yngre eller student inkl. medlemskap i AKKS 2021
  • kr. 1 990* Kursavgift 26 år eller eldre inkl. medlemskap i AKKS 2021
  • kr. 3 000  Kursavgift om du ikke ønsker medlemskap
    *om du alt er AKKS-medlem, velg kursavgift uten kontingent
Musikkaktivitet for alle

AKKS Bergen ønsker ikke at økonomi skal stå i veien for deltakelse på våre kurs. Vi har derfor et begrenset antall plasser man kan få gratis eller til redusert pris om man er under 26 år og der familien har begrenset økonomi. For å benytte deg av tilbudet velger du dette i påmeldingsskjemaet.
Har du Aktivitetskortet fra Bergen kommune kan dette også benyttes hos oss.

Benytter man seg av en av våre gratisplasser dekket av Bufdir eller Bergen kommunes aktivitetskort er det gratis å låne instrument.

Har du spørsmål ta kontakt med oss på kontoret@bergen.akks.no.

Denne ordningen er støttet av BUFDIR, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nasjonale tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

 


 

Er du usikker på nivået ditt eller har andre spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss på kontoret@bergen.akks.no.