2021- GRIP – introduksjonskurs i lydteknikk

GRIP – For deg som vil lære deg lydteknikk

GRIP er en ny kursserie for å gi flere mulighet til å få praktisk erfaring og ferdigheter innen lydteknikk. Det er ikke nødvendig med tidligere erfaring.

GRIP har som formål å øke andelen kvinner, ikke-binære og transpersoner som får teknisk kunnskap og praktisk erfaring innenfor lydteknikk.

Kvinner, ikke-binære og transpersoner er fremdeles sterkt underrepresentert i lydteknikkfeltet, og det ønsker vi å gjøre noe med. Utviklingen av kulturscenen handler ikke bare om å skape et mangfold av forbilder på scenen, men også bak scenen – i produksjon, lys- og lydteknikk, og i alle de andre viktige rollene bak kulissene. GRIP er åpent for alle, men vi understreker vårt mål om å ønske flere kvinner, ikke-binære og transpersoner velkommen i lydteknikerroller i Bergens kulturorganisasjoner.

GRIP er en del av et nytt tiltak på Bergen Kjøtt for å styrke et større mangfold av mennesker med teknisk kompetanse i Vestland. I samarbeid med flere ulike kulturorganisasjoner ønsker Bergen Kjøtt å gi langsiktig, praktisk opplæring, erfaring og veiledning i lydteknikk på tvers av kulturelle disipliner, som musikk, dans, performance og teater.

Kurset ønsker å styrke andelen kvinner, ikke-binære og transpersoner innenfor feltet, men alle kjønn er velkomne.

GRIP er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Kjøtt, BIT Teatergarasjen, Carte Blanche og AKKS Bergen.


 


GRIP – introduksjonskurs i lydteknikk 22. november kl. 17-20

Kursdag: Mandag 22. november kl. 17-20

Kurssted: Bergen Kjøtt, Skutevikstorget 1.

Lydtekniker og instruktør: Irene Bjørke

Fra 18 år og oppover.

Pris: kr. 100 inkl. valgfritt AKKS medlemskap

Gratis plasser

Vi vil ikke at økonomi skal stå i veien for deltakelse på våre kurs. Vi har derfor et begrenset antall ledige plasser for de under 26 år. For å bruke dette tilbudet, velger du dette i påmeldingsskjemaet. Hvis du har Aktivitetskortet fra Bergen kommune, kan dette også brukes hos oss. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt oss på kontoret@bergen.akks.no. Dette støttes av BUFDIR.

Påmelding

Kurset har 15 plasser.Om instruktøren på kurset Irene Bjørke

Irene Bjørke er nylig ansatt som teknisk ansvarlig på Bergen Kjøtt, og jobber som frilans lydtekniker ved siden av å være produsent og prosjektleder for samtidsmusikkensemblet BIT20 Ensemble i Bergen. Hun har utdanning innen folkemusikk og musikkvitenskap med hardingfele som hovedinstrument, men har gjennom praktisk erfaring opparbeidet seg kompetanse og ferdigheter som lydtekniker.

Karrieren som lydtekniker startet som nysgjerrig kulturstudent på Kroa i Bø i Telemark, og begeistringen for lyd og sceneteknikk førte til mange år med frivillig arbeid på Det Akademiske Kvarter da hun flyttet til Bergen. Her var Irene blant annet leder for teknikergruppen Kraftetaten, som har ansvar for all teknikk og teknikere på konsertstedet.

I vel over 6 år har Irene jobbet som profesjonell lydtekniker på flere klubber og kulturhus i Bergen, så vel som frilanset jevnlig for store, tekniske leverandører som Bright og Konsertsystemer. Spekteret på jobber er alt fra store festival- og konsertproduksjoner med norske og internasjonale artister, firma-events og konferanser, til mer intime konserter, workshops og andre kunstneriske fremføringer. Nå er målet å bidra til å rekruttere en ny generasjon med lydteknikere som kan videreutvikle lydbransjen og realisere fremtidige lydopplevelser.Språk

Kurset vil bli ledet på norsk.

Vi har også et eget introduksjonskurs på engelsk, mer info her.

For oss med funksjonsnedsettelser

Informasjon om tilgjengelighet på Bergen Kjøtt finner du her.

Gi oss beskjed hvis du har tilgangsbehov.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på bergen@akks.no.

GRIP er støttet av Sparebanken Vest, Bergen kommune og Balansekunst. GRIP er en del av BIT Teatergarasjens prosjekt apap-FEMINIST FUTURES, medfinansiert av Creative Europe-programmet i EU og har som mål å sette i gang sosiale endringer og ta opp ulikheter i samtidens scenekunst.

Design av JAHJAH.