GRIP 2022 – for deg som vil lære deg lydteknikk!

GRIP 2022! Ny kursserie for deg som vil lære deg lydteknikk!

 

Fra mars 2022, starter vi en ny 6-sesjoner kursserie for å gi flere mulighet til å lære, utvikle ferdigheter og få praktisk erfaring innen lydteknikk på Bergen Kjøtt med instruktør Irene Bjørke. Alle over 18 år er velkommen. Kurset ønsker å styrke andelen kvinner, ikke-binære og transpersoner innenfor feltet. 

Kurset har plass til 6 kursdeltakere. Påmeldingen er søknadsbasert. Påmelding og mer info på våre kurssider her.

Påmeldingsfrist: 7. februar kl. 17:00

 

Om GRIP

GRIP har som formål å øke andelen kvinner, ikke-binære og transpersoner som får teknisk kunnskap og praktisk erfaring innenfor lydteknikk.

Kvinner, ikke-binære og transpersoner er fremdeles sterkt underrepresentert i lydteknikkfeltet, og det ønsker vi å gjøre noe med. Utviklingen av kulturscenen handler ikke bare om å skape et mangfold av forbilder på scenen, men også bak scenen – i produksjon, lys- og lydteknikk, og i alle de andre viktige rollene bak kulissene. GRIP er åpent for alle, og vi har et mål om å ønske flere kvinner, ikke-binære og transpersoner velkommen i lydteknikerroller i Bergens kulturorganisasjoner

GRIP er en del av et nytt tiltak på Bergen Kjøtt for å styrke et større mangfold av mennesker med teknisk kompetanse i Vestland. I samarbeid med flere ulike kulturorganisasjoner ønsker Bergen Kjøtt å gi langsiktig, praktisk opplæring, erfaring og veiledning i lydteknikk på tvers av kulturelle disipliner, som musikk, dans, performance og teater.

GRIP 2022 er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Kjøtt, BIT Teatergarasjen, Carte Blanche, AKKS Bergen og Borealis – en festival for eksperimentell musikk.