Velkommen til årsmøte 22. mars

Innkalling til årsmøte i AKKS Bergen

Dato: Mandag 22. mars 2021
Tid:
 17:00 
Sted:
Møterommet, 2. etasje på USF Verftet (Zoom hvis årsmøtet blir digitalt)

Påmelding: Sendes til bergen@akks.no innen fredag 19. mars kl. 12.00, slik at vi har oversikt over hvor mange som kommer og kan sikre godt smittevern. Dersom årsmøtet blir digitalt vil vi sende deg Zoom-invitasjon samme dag. Du trenger kun å oppgi navn, e-postadresse og bekrefte ditt medlemskap i AKKS for 2021.

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er mandag 22. februar.

Frist for å sende inn forslag til kandidater til styret er onsdag 3. mars. Forslag sendes til styreleder, Gunnhild Hodnekvam på e-post gunnhild.hodnekvam@gmail.com. Valgkomiteen vil lage sin innstilling til nytt styre, men det er fremdeles mulig å stille som kandidat på selve årsmøtet.

Sakspapirer til årsmøtet vil være tilgjengelige fra mandag 8. mars. Alle påmeldte vil få sakspapirer tilsendt på e-post. Ta kontakt med oss på bergen@akks.no for å få sakspapirer tilsendt hvis du ikke er påmeldt årsmøtet.

Saksliste:

1) Konstituering

a) Åpning av møtet

b) Godkjenning av antall stemmeberettigede

c) Godkjenning av saksliste og forretningsorden

d) Valg av ordstyrer og referent

e) Valg av protokollunderskrivere

2) Årsmelding 2020

3) Årsregnskap 2020

4) Innkomne saker

5) Handlingsplan 2020-2021

6) Budsjett 2021

7) Valg av:

a) Styreleder

b) Øvrige styremedlemmer og varaer

 

Alle medlemmer i AKKS Bergen har møte- og stemmerett.

Velkommen!