Juleferie hos AKKS Bergen

AKKS Bergen tar juleferie fra fredag 18. desember og er tilbake på kontoret mandag 4. januar.

Kurs- og øvingslokaleansvarlig vil være tilgjengelig på epost kontoret@bergen.akks.no til og med 22. desember om det skulle være spørsmål rundt kurs eller øvingslokaler.

Fredag 18. desember kom meldingen om at Bergen kommune letter på restriksjonene, derfor vil etter planen øvingslokalene åpne opp igjen tirsdag 5. januar etter juleferien. Ønsker dere å øve i januar, send gjerne inn bookingforespørsel før dette.

AKKS Bergen takes a Christmas holiday from Friday 18 December and is back at the office on Monday 4 January. The course and rehearsal room manager will be available by email at kontoret@bergen.akks.no until and including 22 December if there are any questions about courses or rehearsal rooms.

On Friday 18 December, the news came that Bergen municipality is easing the restrictions, therefore the rehearsal rooms are scheduled to reopen on Tuesday 5 January after the Christmas holidays. If you want to practice in January, feel free to send in a booking request before this.