Nei til forslag om å nedlegge musikk-klassene i Vestland

Administrasjonen i Vestland fylkeskommune foreslår å legge ned alle musikk-klassene i musikk-, dans- og dramalinjene i fylket, subsidiært å legge ned to av fire slike linjer. Vi støtter Creo og deres brev til fylkespolitikerne.

Musikk-klassene er viktige for rekrutteringen av unge musikkinteresserte, mange av dem er våre fremtidige profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, samt ildsjeler og ressurspersoner i det frivillige kulturlivet. I AKKS har vi gjennom årene hatt flere medlemmer, kursinstruktører og UFLAKKS-ere som har gått musikk-linjen på videregående. De har vært viktige ressurspersoner for oss og vårt arbeid med å skape et mer mangfoldig musikkliv.

Vi trenger et bredt og godt tilbud av musikkutdannelse i Vestland, blant annet for å styrke barne- og ungdomskulturen. Vi ber om at politikerne ikke nedprioriterer musikk i budsjettforhandlingene, men tar valget om å videreføre de verdifulle musikk-klassene i fylket.

Les mer om saken her.