Smittevern på kurs hos AKKS Bergen

Kurs hos AKKS Bergen og korona-situasjonen

AKKS Bergen forholder seg til enhver tid til de gjeldende anbefalingene for smittevern. Vi følger Norsk Musikkråd sin veileder for  smittevern for musikkøvelser når vi gjennomfører kurs. Les mer om disse her!

Smittevernregler 

Vi er fortsatt i en annerledes hverdag grunnet korona viruset. Vi følger Norsk Musikkråd sin smitteveileder for å kunne gjennomføre kursene. Les mer om det her!

Alle kursdeltakere må følge våre smittevernregler under kurset.

Våre smittevernregler

 • Det viktigste er at man ikke går på kurs om man er syk.
 • God håndhygiene er viktig. Det er antibac på kurslokalet.
 • Hold avstand til hverandre.
 • Møt helst opp alene uten foresatte. Foreldre/ foresatte som venter på deltakere kan ikke oppholde seg rundt lokalene, da vi har liten plass. Benytt f.eks. kafeen i første etasje ved hovedinngangen.
 • Unngå berøring av hverandres instrument. Eneste unntak er på DJ-kurset, der man deler på ett DJ-sett.
 • Unngå håndhilsing og klemming.
 • Husk god hoste- og nysehygiene, host i armkroken.

Munnbind

Det er ikke et krav om munnbind på våre kurs, så lenge det ikke er et krav om dette fra myndighetene. Men om du ønsker å bruke munnbind bruk gjerne dette. Du må da medbringe eget munnbind. Vi krever ikke at våre instruktører bruker munnbind.

Rengjør kursplassen etter endt kurs

Ved hver kursplass står det egen overflatesprit. Hver kursdeltaker må rengjøre de flater de har berørt under kurset, slik man praktiserer på treningssentere. Dette for å unngå at eventuell smitte skal kunne ligge igjen.
Instruktøren vil på første kursdag gå gjennom dette.

 

Smitteverntiltak gjennomført av AKKS Bergen høst 2021

 • Våre kurs har få deltakere, gruppene består av inntil 4 personer inkl. instruktør.
 • Vi går over alle flater på kursrommet daglig.
 • Alle deltakere skal kunne holde minst 1 meters avstand fra hverandre på kursene.
 • Alle våre instruktører får opplæring i smitteverntiltak før undervisning.
 • Informasjon om gjeldende smitteverntiltak er tydelig opplyst via informasjonsplakater.
 • Informasjon om gjeldende smitteverntiltak er tilsendt deltakere/foresatte før oppstart.
 • Håndvask, håndsprit og tørkepapir er alltid lett tilgjengelig i våre lokaler og på våre toalett.

Ved endringer eller kursavlysninger grunnet nedstenging

I våre påmeldingsbetingelser står følgende angående avlysning eller endringer på kurset som følger av restriksjoner eller avlysning pålagt fra kommune eller myndigheter.

 1. Kursavlysning

4.2 Skulle vi grunnet smittesituasjonen bli pålagt nedstenging grunnet oppblomstring av koronasmitte vil kurs kunne bli avlyst på kort varsel. Alle deltakere vil få beskjed om dette via SMS. Dersom avlysning skjer etter kursstart vil de kursdager som er blitt avlyst bli refundert minus medlemskontingenten på kr. 50 for de som betalte kursavgift med medlemskap.

 1. Kursendringer

5.2 Skulle smittesituasjonen tilsi at man ikke får gjennomført kurs grunnet restriksjoner vil vi prøve å tilby en til en undervisning eller digital undervisning der det lar seg gjøre.

 

Ved instruktør sykdom

Grunnet korona-situasjon har vi lavterskel for å utsette kurset om instruktør blir syk. Vi vil så godt det lar seg gjøre å få inn vikar, men sykdom oppstår gjerne på kortvarsel som gjør at kursdagen kan bli utsatt. Kurset vil da bli tatt igjen uken etter om det lar seg gjøre.

Ved kursdeltakeres sykdom eller i karantene

Merk at det er ingen refusjon for kursdager deltakeren måtte gå glipp av grunnet luftveis- symptomer eller annen sykdom eller karantene og derav ikke kan møte til undervisning.