Årsmøte 24. mars – utsatt

NB! Årsmøtet er utsatt på ubestemt tid pga. fare for koronasmitte. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet hvor og når årsmøtet vil bli avholdt.

Innkalling til årsmøte i AKKS Bergen

Dato: Tirsdag 24. mars 2020
Tid:
17:00 
Sted:
Batteriet, Kong Oscars gate 62 i Bergen sentrum (Møterom i 3. etasje)

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er mandag 2. mars 2020. Saker kan meldes til styreleder, Gunnhild Hodnekvam per e-post gunnhild.hodnekvam@gmail.com.

Forslag til kandidater til styret sendes til valgkomiteen per e-post til gunnhild.hodnekvam@gmail.com innen onsdag 4. mars 2020.

Sakspapirer vil være tilgjengelig fra og med tirsdag 10. mars. Ta kontakt med oss på bergen@akks.no for å få sakspapirer tilsendt.

Saksliste:

1) Konstituering

a) Åpning av møtet

b) Godkjenning av antall stemmeberettigede

c) Godkjenning av saksliste og forretningsorden

d) Valg av ordstyrer og referent

e) Valg av protokollunderskrivere

2) Årsmelding 2019

3) Årsregnskap 2019

4) Innkomne saker

5) Handlingsplan 2020-2021

6) Budsjett 2002

7) Valg av:

a) Styreleder

b) Øvrige styremedlemmer og varaer

 

Alle medlemmer i AKKS Bergen har møte- og stemmerett.

Velkommen!