Digitalt årsmøte 28. april

Innkalling til digitalt årsmøte i AKKS Bergen

Dato: Tirsdag 28. april 2020
Tid:
17:00 
Sted:
Zoom

Påmelding: Sendes til bergen@akks.no innen tirsdag 28. april kl. 12.00, slik at vi kan sende deg Zoom-invitasjon til det digitale årsmøtet før det starter kl. 17.00. Du trenger kun å oppgi navn, e-postadresse og bekrefte ditt medlemskap i AKKS for 2020.

Frist for å melde inn saker til årsmøtet var mandag 2. mars 2020.

Frist for å sende inn forslag til kandidater til styret var onsdag 4. mars 2020. Valgkomiteen har laget sin innstilling til nytt styre, men det er fremdeles mulig å stille som kandidat på selve årsmøtet.

Ta kontakt med oss på bergen@akks.no for å få sakspapirer tilsendt.

Saksliste:

1) Konstituering

a) Åpning av møtet

b) Godkjenning av antall stemmeberettigede

c) Godkjenning av saksliste og forretningsorden

d) Valg av ordstyrer og referent

e) Valg av protokollunderskrivere

2) Årsmelding 2019

3) Årsregnskap 2019

4) Innkomne saker

5) Handlingsplan 2020-2021

6) Budsjett 2002

7) Valg av:

a) Styreleder

b) Øvrige styremedlemmer og varaer

 

Alle medlemmer i AKKS Bergen har møte- og stemmerett.

Velkommen!