AKKS Bergen er produsent for UKM-festivalen i Vestland på Voss 2020, og er på utkikk etter husband.

UKM (Ung Kultur Møtes) er et tilbud for kulturinteressert ungdom 13-20 år. Hvert år deltar ungdom over hele landet med blant annet musikkinnslag, dans, teater, visuell kunst, foto, litteratur, cosplay, film, design og akrobatikk, i tillegg til at de kan delta med ulike former for aktiv medvirkning, f.eks. som arrangør, fotograf, konferansier eller tekniker.

De som deltar med musikkinnslag på lokalmønstringene bruker vanligvis playback, og vi ønsker å gi de sjansen til å oppleve å stå på en scene sammen med et band. Husbandets jobb er å akkompagnere deltakere som ikke selv stiller med band selv – enten har de deltatt lokalt med husband, eller med playback. Dette kan være deres første gang de opptrer med andre musikere, og vi vil gi de mersmak!

Les mer om oppdraget og hvordan du kan søke her.

Mer info om UKM finner du her.