AKKS Bergen kaller inn til ekstraordinært årsmøte i forbindelse med supplering av varamedlemmer til styret. Har du lyst til å engasjere deg og lære mer om organisasjonsarbeid og organisasjonsutvikling innen kulturfeltet? Som varamedlem i AKKS Bergen får du muligheten til å lære om drift, utvikling og strategi i en ideell musikkorganisasjon.

Har du spørsmål? Ta kontakt med styreleder Gunnhild Hodnekvam per e-post gunnhild.hodnekvam@gmail.com.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte AKKS Bergen
Dato:
10. desember 2019
Tid:
17:00
Sted:
USF Verftet, Musikkorridoren i 4. etasje

Forslag til kandidater til styret kan sendes til styreleder Gunnhild Hodnekvam per e-post gunnhild.hodnekvam@gmail.com innen 22. november 2019.

Sakspapirer vil være tilgjengelig fra og med 4. desember 2019. Ta kontakt med oss på bergen@akks.no for å få sakspapirer tilsendt.

 

Saksliste:

1) Konstituering

a) Åpning av møtet

b) Godkjenning av antall stemmeberettigede

c) Godkjenning av saksliste og forretningsorden

d) Valg av ordstyrer og referent

e) Valg av protokollunderskrivere

2) Valg av:

a) Suppleringsvalg av varamedlemmer til styret

 

Alle medlemmer i AKKS Bergen har møte- og stemmerett.

Velkommen!