Vi vil ønske vår nye daglige leder i AKKS Bergen velkommen! Trine Gabrielsen er utdannet jurist, har tidligere vært styreleder i AKKS Bergen, og har bred erfaring og kompetanse innen kulturfeltet. Vi gleder oss til å jobbe sammen med deg!

– Gjennom snart 25 år har AKKS Bergen jobbet for å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i musikklivet, og når vi ser på festival line ups og konsertbookinger rundt om i landet er det tydelig at AKKS fremdeles trengs!

Jeg gleder meg til å komme tilbake til AKKS, og ønsker å fortsette å utvikle organisasjonen etter helhetstanken om at man kan starte i AKKS tidlig i ungdomsårene og fremdeles ha glede av tilbudene våre som ung voksen. AKKS skal være en åpen og inkluderende arena for alle kjønn, både for de som vil spille og skape musikk, de som vil arrangere konserter, og de som vil oppleve musikk i form av konserter og andre arrangement. Vi skal fortsette å gi unge i Bergen et godt musikktilbud!  

Gabrielsen tiltrer 2. september, og tar over etter vikarierende daglig leder Linn Frøkedal, som har sittet siden august 2018.