Hurra! Fom. 16. Juni  kan alle i Oslo delta på fritidsaktiviteter igjen! Dette betyr at vi åpner øvingslokalene igjen for alle til bandøvinger, solo-øvinger, DJ-øving m.m.

Dette er reglene for kultur og fritidsaktiviteter i Oslo fom. 16. Juni:

 • For alle aldersgrupper anbefales gruppestørrelser på inntil 20 personer innendørs og inntil 30 personer utendørs
 • Det kan være flere grupper samtidig så lenge det er avstand mellom gruppene
 • For de under 20 år kan et nødvendig antall voksne personer som er tilretteleggere for aktiviteten komme i tillegg
 • Fritidsklubber er åpne for inntil 100 personer under 20 år og inntil 50 personer over 20 år
 • Aktivitetsleire, sommerleire og andre fritidsaktiviteter av lengre varighet skal følge de generelle rådene for fritidsaktiviteter. Det anbefales maks 200 deltakere og grupper på inntil 20 personer.
 • Alle som er til stede skal holde minst 1 m avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder. De under 20 år kan unntas fra avstandskravet når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Gjeldende råd for kultur og fritid i Oslo finner du her.

Hvem kan bruke øvingslokalene til AKKS Oslo nå?

 • Alle, så lenge man holder 1m avstand til de rundt seg og er friske

For spørsmål rundt booking av øvingslokaler, ta kontakt med Øvingslokaleansvarlig. Øvingslokalebooking gjøres i dette skjemaet

Sommerstengt for drop-in øving i øvingslokalene – faste band kan øve

AKKS Oslo avvikler sommerferie, og vil derfor holde øvingslokalene stengt for drop-in frem til og med 18. Juli 2021. God sommer fra hele AKKS! (edit: På grunn av sykemelding har vi måttet stenge for drop-in tidligere enn planlagt.)

Smittevern i lokalene: 

Vi forholder oss fremdeles til Norsk Musikkråd sin veileder for smittevern, og minner om at det er påbudt å holde 1m avstand øvende mellom. Alle som kommer inn i våre lokaler må være friske, vaske hender ved adkomst og holde en meters avstand til andre.

Norsk Musikkråds fem pilarer for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

 1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
 2. God hygiene
 3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
 4. Vær forsiktig ved sambruk av instrumenter og utstyr
 5. Øvingslokalet må være egnet: God avstand, nok plass og god ventilasjon

Her er rutinene for kurs- og øving i lokalene våre:

ØVING:

Håndhygiene:

 • Det er påbudt å vaske hendene med en gang du kommer inn i lokalene.
 • Vask hendene i minst 20 sekunder, og bruk toalettet i den etasjen du øver i (2. Etasje for alle band som bruker preprod, 3. Etasje for øvrige band).
 • Det finnes håndsprit i alle rom, og ved inngangen til hver etasje som skal brukes mellom håndvask.

Smittevernansvarlig:

 • Hver gruppe som øver i lokalene skal utnevne en smittevernansvarlig som tar ansvar for at smittevernrutinene følges.

Før øving:

 • Smittevernansvarlig skal vaske hendene grundig, så gå inn i rommet det skal øves i før resten av gruppen (feks. mens resten av gruppen vasker hendene).
 • Smittevernansvarlig skal så bruke desinfiseringssprit på papirtørkle på alt fellesutstyret som skal brukes, før noen tar på dette.
 • NB: Ta kun på utstyret dere skal bruke, forsøk å unngå å ta på utstyret i resten av rommet. Det er ikke nødvendig å sprite utstyr dere ikke skal ta på.
 • Smittevernansvarlig dekker også mikrofonhoder som skal brukes med plastfilm, og tørker av plastfilm-boksen etter bruk.

Sjekkliste for desinfisering:

 • Dørhåndtak
 • Lysbryter
 • Mikser og knapper/fadere på mikseren
 • XLR-kabler (ta sprit på tørkepapir og dra langs kabelen)
 • Keyboard (tangenter og knapper)+stativ
 • Knapper på PA (sanganlegg), Mikrofonstativ
 • Trommesett (inkluderer all hardware, skruer på hele settet, cymbaler, trommepedal, trommestolen)
 • Stoler
 • Knapper og knotter på forsterkere

Etter øving:

 • Hvert medlem i bandet tørker av alt utstyret de selv har tatt på med sprit og tørkepapir, dvs. XLR-kabler, mikrofonstativ, knotter/knapper på amper, jack-kabler hvis disse er lånt, mikrofon, trommesett keyboard, stativ osv.
 • Alle medlemmer i bandet kaster sin egen plastfolie fra mikrofonen i søppelkassen på gangen, og tørker av mikrofonen sin med sprit og tørkepapir.
 • Smittevernansvarlig blir igjen til slutt og tørker igjen av fellesutstyret og utstyret den har vært ansvarlig for før den går:
  Mikser, PA (sanganlegg), lysbryter, dørhåndtak, vindusåpner.

AKKS-administrasjonen fungerer som normalt, med pålagt hjemmekontor inntil videre. Administrasjonen avvikler sommerferie i Juli og vil dermed har begrenset kapasitet i uke 26 og uke 29, og vil holde stengt i uke 27 og 28.