Kontor (besøksadresse): Sentralen, Øvre slottsgate 3 (3. etg)
Postadresse: c/o Sentralen, Postboks 183 Sentrum, 0154 Oslo
Øvingslokale/kurs: Brenneriveien 9, Oslo
E-post og telefon: E-post: oslo@akks.no | Telefon: 91 91 42 22

  • Alle
  • Administrasjon
  • Instruktører
  • Styre