Gjeldende fra 10. Mars og i første omgang frem til 15. April holder AKKS Oslo stengt for alle utenom profesjonelle aktører, som følge av den siste pressemeldingen fra Oslo kommune.  Les mer om AKKS Oslo og Koronaviruset her.

For spørsmål rundt booking av øvingslokaler, ta kontakt med Øvingslokaleansvarlig: ovingslokale@oslo.akks.no

Smittevern i lokalene: 

Vi forholder oss til Norsk Musikkråd sin veileder for smittevern på øvelser og kurs. Alle som kommer inn i våre lokaler må være friske, vaske hender ved adkomst og holde to meters avstand til andre. Ytterligere informasjon om smittevern sendes til alle som skal benytte seg av lokalene. Les vår smittevernguide nederst på denne siden.

Hvem kan regnes som profesjonelle kulturaktører?

AKKS Oslo skal ikke avgjøre hvem som er profesjonelle kulturaktører. Det er hver enkelt utøver sitt ansvar å vurdere om de er en profesjonell kulturaktør.

Vi i AKKS ønsker likevel å komme med noen anbefalinger slik at dere som lurer på om dere kan øve hos oss er best mulig rustet til å ta avgjørelsen på om dere bør øve. Det å bruke lokalene medfører at man tar ansvar for sin egen og de andre i gruppens smittevern, og alle som øver hos oss i denne perioden må forplikte seg til å følge smitteverntiltakene som gjelder i øvingslokalene.

Noen ting å tenke over hvis du lurer på om du/dere regnes som profesjonell kulturaktør:

  • Profesjonelle kulturaktører som skal bruke lokalene bør tenke på dette som en arbeidsplass – gjelder ikke dette deg og din gruppe bør dere vurdere å utsette øvingene deres.
  • Er øvingen deres nødvendig å gjennomføre nå, eller kan den vente? Regjeringen har anbefalt hjemmekontor for alle som kan ha dette, dette inkluderer også profesjonelle kulturaktører.
  • For de som lurer på om de skal definere seg som profesjonelle kulturaktører kan det være nyttig å tenke etter om dere øver mot en konkret hendelse, som en konsert eller studioinnspilling. Hvis dere øver frem mot en slik hendelse, og det er snakk om betaling for en slik aktivitet er det sannsynlig at dere kan regnes som profesjonelle kulturaktører.

AKKS Oslo har 5 fullt utstyrte øvingslokaler, et rom med to trommesett som brukes på kurs og DJ-utstyr til utleie i Brenneriveien 9. Rommene leies ut til band og enkeltmusikere som vil øve fast hver uke eller på timebasis gjennom vår drop-in ordning.

Øvingslokalene er utstyrt med:

  • 4-trommers trommesett med cymbaler
  • 1 bassforsterker
  • 2 gitarforsterkere
  • Sanganlegg
  • 3 mikrofoner m/stativer Egne mikrofoner må medbringes
  • 2 klappstoler
  • NB: Rom 3 og 4 har el-piano.

Booking: For å øve fast eller booke drop-in: fyll ut bookingskjemaet under, og øvingslokaleansvarlig vil ta kontakt med deg for å finne et passende rom og tid for din øving. Beregn én virkedags responstid på henvendelser. Booking må gjøres senest 1 arbeidsdag før ønsket øving.

Spørsmål kan rettes til ovingslokale@oslo.akks.no

Priser
NB: et vasketillegg på 50 kr per øving faktureres fra og med 6. april.

Fast øving: 1500kr / mnd. = 3t. / uken
Man må være medlem i AKKS for å øve fast.

Drop-in ordinært øvingsrom:
Medlem: 150kr / t.
Ikke-medlem: 180kr / t.

Drop-in Preprod:
Medlem: 200kr / t.
Ikke-medlem: 250kr / t.