Vi vil ikke at økonomi skal stå i veien for at man skal kunne delta på kurs. Derfor tilbyr vi rabatterte- eller helt gratis plasser på kurs til de som trenger det. Tilbudet for deltakere under 26 år er støttet av BUFDIR.


For deltakere under 26 år (til og med året du fyller 25) tilbyr vi rabatterte eller helt gratis kursplasser på alle våre kurs, inkluderte bandleir og workshops. Disse kursplassene er for deltakere fra familier med vanskelig økonomi, og vi prioriterer som hovedregel kursdeltakere opp til og med 19 år.

For å søke om gratis eller rabattert kursplass dersom du er mellom 7 og 25 år fyller du ut et vanlig påmeldingsskjema på siden til kurset du ønsker å delta på, og huker av i påmeldingsskjemaet at du ønsker å søke om gratis eller rabattert plass på kurset. I tillegg ber vi deg om å fylle ut litt informasjon om hvorfor du søker om gratis eller rabattert plass, og hva du eventuelt har mulighet til å betale dersom du søker rabattert plass. Alle påmeldingsskjema som fylles ut, der det er huket av for gratis eller rabattert kursdeltakelse regnes som søknader om våre gratis og rabatterte kursplasser, og vi tar kontakt med alle søkere på e-post eller telefon innen 3-5 arbeidsdager for å følge opp søknadene.

Du finner en oversikt over alle kurs, med tilhørende påmeldingsskjema her. 


Våre gratis og rabatterte kursplasser er i utgangspunktet ikke for voksne med vanskelig økonomi som f.eks. studenter, arbeidsledige, personer som er uføretrygdet eller voksne som av andre årsaker har vanskeligheter med å betale full kurspris. Dette er fordi støtten vi mottar fra BUFDIR kun kan gå til barn og unge fra familier med vanskelig økonomi til og med 25 år. Vi ønsker likevel at økonomi ikke skal være en hindring for å delta på kurs, uansett alder. Derfor innvilger vi i noen tilfeller rabatterte plasser på kurs til voksne, i bytte mot at man f.eks. engasjerer seg som frivillig i AKKS. Frivillige oppgaver kan f.eks være å stille opp på arrangement, henge opp plakater, hjelpe til med praktisk arbeid i øvingslokalene våre o.l. Vi avtaler frivillig arbeid mot rabattert kursplass som passer til din timeplan, og du kan komme med ønsker om hva du kan tenke deg å bidra med. Vi har bare anledning til å innvilge et fåtall rabatterte plasser i semesteret og kun på gruppekurs der det er minst 3 påmeldte deltakere, så det er lurt å være tidlig ute.

Fyll ut skjema her for å søke om rabattert plass som voksen kursdeltaker.