Vi forstår at det fremdeles kan være usikkerhet knyttet til kurs og eventuelle smitteverntiltak som følge av koronaviruset. På denne siden har vi samlet informasjon om hva som skjer med kursene på AKKS dersom smitteverntiltak skulle påvirke driften vår.

Finner du ikke svar på det du lurer på kan du også alltid sende en e-post til kursansvarlig på: kurs@oslo.akks.no


Hvilke smittevernregler gjelder i lokalene?
AKKS Oslo forholder seg til enhver tid til de gjeldende anbefalingene for smittevern på musikkøvelser. Vi følger Norsk Musikkråd sine smittevernregler for å kunne gjennomføre kurs. Les mer om disse her!

I tillegg følger vi til enhver tid de lokale reglene som kommer fra Oslo Kommune-, og de nasjonale reglene som kommer fra regjeringen. Vi oppdaterer fortløpende om våre tilpassede smitteverntiltak i lokalene våre på denne siden. Disse tiltakene omfatter blant annet 1 meters avstand mellom hver deltaker på kurs, håndsprit og håndvask lett tilgjengelig og spriting av utstyr mellom hver deltaker. I tillegg er vi fortløpende i kontakt med alle våre kursdeltakere via e-post når det kommer oppdaterte smittevernrestriksjoner. Med disse tiltakene gjør vi vårt ytterste for at det skal være trygt å delta på kurs.

Hva skjer om kurset jeg har meldt meg på ikke kan gjennomføres på oppgitt dato, på grunn av smittevernsituasjonen?

I våre påmeldingsbetingelser står følgende angående kurs og pålegg fra myndighetene angående smittevern.

«Skulle smittesituasjonen tilsi at man ikke får gjennomført kurs som planlagt grunnet restriksjoner fra kommunen eller nasjonalt, vil vi først forsøke å tilby utsatte kurstider, digital undervisning eller en plass på neste kursrunde, så langt det lar seg gjøre. Ved eventuelle endringer og utsettelser vil vi fortløpende være i kontakt med alle påmeldte deltakere via e-post eller SMS, og forsøke å tilby best mulige løsninger på hvert kurs.

Skulle vi grunnet smittesituasjonen bli pålagt nedstenging grunnet oppblomstring av koronasmitte vil kurs i verste fall kunne bli avlyst på kort varsel. For kurs som blir avlyst, der vi ikke kan gjennomføre tilpasningene nevnt over,  vil deltakere få tilbud om refusjon, eller gavekort på de resterende kurstimene, minus medlemskontingenten på kr. 50 for de som betalte kursavgift med medlemskap.»

Får jeg penger tilbake for timer jeg må være borte pga. sykdom, o.l.?

Merk at det er ingen refusjon for kursdager deltakeren måtte gå glipp av grunnet luftveis- symptomer, annen sykdom eller karantene og derav ikke kan møte til undervisning.

Må jeg bruke munnbind på kurs?
Nei. Frem til Oslo Kommune eventuelt pålegger munnbindbruk på fritidsaktiviteter igjen er det ikke et krav å bruke munnbind på kurs hos oss.

Smitteverntiltak gjennomført av AKKS Oslo:

  • Kursrommene er tilpasset antall deltakere per kurs, og alle deltakere skal holde 1m avstand til de rundt seg, skulder til skulder, så lenge dette ikke hemmer aktiviteten, slik smittevernreglene dikterer
  • Vi spriter alle kontaktflater på kursrommene før og etter hver deltaker/gruppe med deltakere.
  • Deltakere spriter over utstyret de selv har brukt, dvs. instrumenter, forsterkere og kabler etter sine kurs.
  • Alle våre instruktører får opplæring i smitteverntiltak før kursstart.
  • Informasjon om gjeldende smitteverntiltak er tydelig opplyst via informasjonsplakater.
  • Informasjon om gjeldende smitteverntiltak på kurs og i lokalene våre er lett tilgjengelig på våre nettsider
  • Håndvask, håndsprit og tørkepapir er alltid lett tilgjengelig i våre lokaler og på våre toalett.