Her finner du de siste oppdateringene om AKKS Oslo og koronaviruset

Gjeldende fra og med 18. februar er det lettelser i smittevernrestriksjonene i Oslo.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for:

 • Barn og unge til og med 19 år
 • Utendørs egenorganisert aktivitet for voksne i små grupper, og med god avstand
 • Profesjonelle aktører

Gjeldende råd for kultur og fritid i Oslo finner du her.

For AKKS Oslo betyr dette at alle kurs der deltakerne er opp til og med 19 år igjen kan holdes i lokalene våre, og profesjonelle aktører kan øve hos oss.

De som er påmeldt kurs som ikke omfattes av lettelsene har anledning til å delta på nettbaserte kurs. Det holdes løpende dialog med de påmeldte om mulighetene for dette. Spørsmål angående kurs rettes til kursansvarlig.

Hvem kan bruke øvingslokalene til AKKS Oslo?

 • Profesjonelle kulturutøvere
 • Kursdeltakere, band og artister opp til og med 19 år

For spørsmål rundt booking av øvingslokaler, ta kontakt med Øvingslokaleansvarlig. Øvingslokalebooking gjøres i dette skjemaet.

Smittevern i lokalene: 

Vi forholder oss fremdeles til Norsk Musikkråd sin veileder for smittevern på øvelser og kurs, og beholder avstanden på to meter deltakere og øvende imellom. Alle som kommer inn i våre lokaler må være friske, vaske hender ved adkomst og holde to meters avstand til andre.

Norsk Musikkråds fem pilarer for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

 1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
 2. God hygiene
 3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
 4. Vær forsiktig ved sambruk av instrumenter og utstyr
 5. Øvingslokalet må være egnet: God avstand, nok plass og god ventilasjon

Her er rutinene for kurs- og øving i lokalene våre:

KURS:

Håndhygiene:

 • Det er påbudt å vaske hendene med en gang du kommer inn i lokalene.
 • Vask hendene i minst 20 sekunder, og bruk toalettet i den etasjen du øver/har kurs i (2. Etasje for alle som bruker preprod, 3. Etasje for øvrige kursdeltakere).
 • Dersom du må hoste eller nyse, gjør det i armkroken.
 • Det finnes håndsprit på alle rom, og ved inngangen til alle etasjer, som kan brukes mellom håndvask.

Munnbind:

 • Så lenge Oslo Kommune anbefaler bruk av munnbind på offentlige steder, hver gang det kan være vanskelig å holde avstand til de rundt deg, gjelder dette også på AKKS.
 • Det er påbudt å bruke munnbindet når du er i bevegelse inne i lokalene ettersom gangen på AKKS er smal, og det er vanskelig å holde  avstand når du passerer andre.
 • Når du sitter/står på din faste plass på kurs, minst 2 meter unna andre, kan du ta av munnbindet.
 • Instruktørene våre bruker munnbind når de er i bevegelse, og andre tider der det kan være vanskelig å holde 2 meters avstand, men kan ta av seg munnbindet når de sitter eller står minst 2m fra deltakere.

Smittevernansvarlig:

 • Din instruktør er smittevernansvarlig på ditt kurs og har ansvar for å sprite over/vaske fellesutstyr og dørhåndtak/lysbrytere osv. på kurs.
 • Du er selv ansvarlig for å sprite over utstyret du har brukt på kurs.
 • Du er selv smittevernansvarlig på egenøving og har ansvar for å sprite over utstyr/overflater du tar på før og etter du øver. Du finner sprit til dette på alle øverommene.

Før kurset:

 • Vask hendene.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk – gi beskjed til din instruktør når du er syk.
 • Møt opp i god tid, dvs. 10 min før kursstart, for å rekke å vaske hendene osv. før kurset starter.
 • Hold alltid 2 m avstand til de andre rundt deg, når du venter på kursstart, under kurset, og på vei inn og ut av lokalet.
 • Unngå trengsel på gangen på gruppekurs ved å spre dere utover i etasjene når dere venter.

Under kurset:

 • Bruk oppmerkede kryss for å sjekke at du har tilstrekkelig avstand til de rundt deg inne i kurslokalet.
 • Ta kun på utstyret du selv skal bruke, forsøk å unngå å ta på utstyret i resten av rommet.
 • Deltakere på kurs skal ikke ta på det samme utstyret dvs. instrumenter/miksere osv. hvis ikke dette er strengt nødvendig (som på feks. DJ-kurs). Alt utstyr som brukes av mer enn en deltaker skal sprites mellom hver deltaker som tar på utstyret, eller deltakerne bruker hansker.

Etter kurset:

 • Sprit over utstyr/overflater du har tatt i bruk på kurset og kast papirhåndkle i søppelet på gangen.
 • Vask hendene igjen.

ØVING:

Håndhygiene:

 • Det er påbudt å vaske hendene med en gang du kommer inn i lokalene.
 • Vask hendene i minst 20 sekunder, og bruk toalettet i den etasjen du øver i (2. Etasje for alle band som bruker preprod, 3. Etasje for øvrige band).
 • Det finnes håndsprit i alle rom, og ved inngangen til hver etasje som skal brukes mellom håndvask.

Munnbind:

 • Så lenge Oslo Kommune anbefaler bruk av munnbind på offentlige steder, hver gang det kan være vanskelig å holde avstand til de rundt deg, gjelder dette også på AKKS.
 • Det er påbudt å bruke munnbindet når du er i bevegelse inne i lokalene. Gangen på AKKS er smal, og det er vanskelig å holde avstand når du passerer andre.
 • Når du sitter/står minst 2 meter unna andre inne på ditt øverom, kan du ta av munnbindet. Bruk de oppmerkede faste plassene på øving for å forsikre god avstand til de rundt deg.

Smittevernansvarlig:

 • Hver gruppe som øver i lokalene skal utnevne en smittevernansvarlig som tar ansvar for at smittevernrutinene følges.

Før øving:

 • Smittevernansvarlig skal vaske hendene grundig, så gå inn i rommet det skal øves i før resten av gruppen (feks. mens resten av gruppen vasker hendene).
 • Smittevernansvarlig skal så bruke desinfiseringssprit på papirtørkle på alt fellesutstyret som skal brukes, før noen tar på dette.
 • NB: Ta kun på utstyret dere skal bruke, forsøk å unngå å ta på utstyret i resten av rommet. Det er ikke nødvendig å sprite utstyr dere ikke skal ta på.
 • Smittevernansvarlig dekker også mikrofonhoder som skal brukes med plastfilm, og tørker av plastfilm-boksen etter bruk.

Sjekkliste for desinfisering:

 • Dørhåndtak
 • Lysbryter
 • Mikser og knapper/fadere på mikseren
 • XLR-kabler (ta sprit på tørkepapir og dra langs kabelen)
 • Keyboard (tangenter og knapper)+stativ
 • Knapper på PA (sanganlegg), Mikrofonstativ
 • Trommesett (inkluderer all hardware, skruer på hele settet, cymbaler, trommepedal, trommestolen)
 • Stoler
 • Knapper og knotter på forsterkere

Etter øving:

 • Hvert medlem i bandet tørker av alt utstyret de selv har tatt på med sprit og tørkepapir, dvs. XLR-kabler, mikrofonstativ, knotter/knapper på amper, jack-kabler hvis disse er lånt, mikrofon, trommesett keyboard, stativ osv.
 • Alle medlemmer i bandet kaster sin egen plastfolie fra mikrofonen i søppelkassen på gangen, og tørker av mikrofonen sin med sprit og tørkepapir.
 • Smittevernansvarlig blir igjen til slutt og tørker igjen av fellesutstyret og utstyret den har vært ansvarlig for før den går:
  Mikser, PA (sanganlegg), lysbryter, dørhåndtak, vindusåpner.