Smittevernregler i Oslo

Gjeldende fra tirsdag 17. november kl 13:00 skjerpes innstrammingene i Oslo ytterligere.

I byrådets pressemelding som kan leses her står det at det innføres:

Forbud mot innendørs organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at aktiviteter i for eksempel kor, korps, teater, speider, dans og organisasjoner må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder.

Det betyr at vi må finne andre løsninger på tilbudene våre til kursdeltakere i denne aldersgruppen. De dette gjelder vil bli fulgt opp direkte. Band og artister som ikke er profesjonelle kan ikke benytte seg av øvingslokalene frem til 1. desember. Profesjonelle band og artister uansett alder kan fremdeles benytte øvingslokalene.

Hvem kan bruke AKKS Oslo nå?

 • Kursdeltakere i barneskolealder, som har fått beskjed om at deres tilbud fortsetter
 • Profesjonelle kulturaktører

Hvem kan regnes som profesjonelle kulturaktører?

AKKS Oslo skal ikke avgjøre hvem som er profesjonelle kulturaktører. Det hver enkelt utøver sitt ansvar å vurdere om de er en profesjonell kulturaktør og dermed er unntatt §1 i Forskrift om forebygging av koronasmitte, Oslo kommune. https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-08-13-1632#shareModal

Vi i AKKS ønsker likevel å komme med noen anbefalinger slik at dere som lurer på om dere kan øve hos oss er best mulig rustet til å ta avgjørelsen på om dere bør øve. Det å bruke lokalene medfører at man tar ansvar for sin egen og de andre i gruppens smittevern, og alle som øver hos oss i denne perioden må forplikte seg til å følge smitteverntiltakene som gjelder i øvingslokalene.

Noen ting å tenke over hvis du lurer på om du/dere regnes som profesjonell kulturaktør:

 • Profesjonelle kulturaktører som skal bruke lokalene bør tenke på dette som en arbeidsplass – gjelder ikke dette deg og din gruppe bør dere vurdere å utsette øvingene deres.
 • Er øvingen deres nødvendig å gjennomføre nå, eller kan den vente til etter 1. desember?
 • For de som lurer på om de skal definere seg som profesjonelle kulturaktører kan det være nyttig å tenke etter om dere øver mot en konkret hendelse, som en konsert eller studioinnspilling. Hvis dere øver frem mot en slik hendelse, og det er snakk om betaling for en slik aktivitet er det sannsynlig at dere kan regnes som profesjonelle kulturaktører.

For spørsmål rundt booking av øvingslokaler, ta kontakt med Øvingslokaleansvarlig: ovingslokale@oslo.akks.no

Smittevern i lokalene: 

Vi forholder oss fremdeles til Norsk Musikkråd sin veileder for smittevern på øvelser og kurs, og oppdaterer avstanden til to meter deltakere og øvende imellom. Alle som kommer inn i våre lokaler må være friske, vaske hender ved adkomst og holde to meters avstand til andre.

Her er rutinene for kurs- og øving i lokalene våre:

KURS:

Håndhygiene: 

 • Det er påbudt å vaske hendene med en gang du kommer inn i lokalene. 
 • Vask hendene i minst 20 sekunder, og bruk toalettet i den etasjen du øver/har kurs i (2. Etasje for alle som bruker preprod, 3. Etasje for øvrige kursdeltakere). 
 • Dersom du må hoste eller nyse, gjør det i armkroken. 
 • Det finnes håndsprit på alle rom som kan brukes mellom håndvask. 

Smittevernansvarlig:

 • Din instruktør er smittevernansvarlig på ditt kurs og har ansvar for å sprite over/vaske fellesutstyr og dørhåndtak/lysbrytere osv. på kurs. 
 • (Du er selv smittevernansvarlig på egenøving og har ansvar for å sprite over utstyr/overflater du tar på før og etter du øver. Du finner sprit til dette på alle øverommene.)

Før kurset: 

 • Vask hendene.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk – gi beskjed til din instruktør når du er syk.
 • Møt opp i god tid, dvs. 15 min før kursstart, for å rekke å vaske hendene osv. før kurset starter. 
 • Hold alltid 2 meters avstand til de andre rundt deg, når du venter på kursstart, under kurset, og på vei inn og ut av lokalet. 
 • Unngå trengsel på gangen på gruppekurs ved å spre dere utover i etasjene når dere venter. 

Under kurset: 

 • Bruk oppmerkede kryss for å sjekke at du har tilstrekkelig avstand til de rundt deg inne i kurslokalet. 
 • Ta kun på utstyret du selv skal bruke, forsøk å unngå å ta på utstyret i resten av rommet. 
 • Deltakere på kurs skal ikke ta på det samme utstyret dvs. instrumenter/miksere osv. hvis ikke dette er strengt nødvendig (som på feks. DJ-kurs). Alt utstyr som brukes av mer enn en deltaker skal sprites mellom hver deltaker som tar på utstyret. 

Etter kurset: 

 • Sprit over utstyr/overflater du har tatt i bruk på kurset og kast papirhåndkle i søppelet på gangen. 
 • Vask hendene igjen.

ØVING:


Håndhygiene: 

 • Det er påbudt å vaske hendene før du tar på utstyr i lokalene. 
 • Vask hendene i minst 20 sekunder, og bruk toalettet i den etasjen du øver i (2. Etasje for alle band som bruker preprod, 3. Etasje for øvrige band). 

Smittevernansvarlig:

 • Hver gruppe som øver i lokalene skal utnevne en smittevernansvarlig i bandet som tar ansvar for at smittevernveilederen følges. 

Før øving: 

 • Smittevernansvarlig skal vaske hendene grundig, så gå inn i rommet det skal øves i før resten av gruppen (feks. mens resten av gruppen vasker hendene). 
 • Smittevernansvarlig skal så bruke desinfiseringssprit på papirtørkle på alt utstyret som skal brukes, før noen tar på dette. 
 • NB: Ta kun på utstyret dere skal bruke, forsøk å unngå å ta på utstyret i resten av rommet. Det er ikke nødvendig å sprite utstyr dere ikke skal ta på. 
 • Smittevernansvarlig dekker også mikrofonhoder som skal brukes med plastfilm, og tørker av plastfilm-boksen etter bruk. 

Sjekkliste for spriting: 

 • Dørhåndtak
 • Lysbryter
 • Mikser og knapper/fadere på mikseren
 • XLR-kabler (ta sprit på tørkepapir og dra langs kabelen)
 • Keyboard (tangenter og knapper)+stativ
 • Knapper på PA (sanganlegg), Mikrofonstativ
 • Trommesett (inkluderer all hardware, skruer på hele settet, cymbaler, trommepedal, trommestolen)
 • Stoler
 • Knapper og knotter på forsterkere 

Etter øving: 

 • Hvert medlem i bandet tørker av alt utstyret de selv har tatt på med sprit og tørkepapir, dvs. XLR-kabler, mikrofonstativ, knotter/knapper på amper, jack-kabler hvis disse er lånt, mikrofon, trommesett keyboard, stativ osv. 
 • Alle medlemmer i bandet kaster sin egen plastfolie fra mikrofonen i søppelkassen på gangen, og tørker av mikrofonen sin med sprit og tørkepapir.
 • Smittevernansvarlig blir igjen til slutt og tørker igjen av fellesutstyret og utstyret den har vært ansvarlig for før den går: Mikser, PA (sanganlegg), lysbryter, dørhåndtak, vindusåpner.

AKKS-administrasjonen fungerer som normalt, med pålagt hjemmekontor inntil videre.