Nye smittevernregler i Oslo

Den 6. november kom det ytterligere innstramminger som rammer kultur- og fritidsaktiviteter i Oslo.

Innstrammingene som kan leses her i Oslo kommunes pressemelding gjelder fra natt til tirsdag 10. november. All fritidsaktivitet for voksne stenges, mens organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge skjermes. Det er vi veldig glade for, for det betyr at vi kan fortsette med tilbudene våre til barn og unge her hos AKKS Oslo. Vi følger nøye med på den kommende lokale forskriften for Oslo og kommer tilbake til om øving for barn og unge også omfattes av skjermingen. Noen kurs for voksne må dessverre avlyses. På andre kurs vil vi etterstrebe å gi et godt alternativt tilbud så langt det lar seg gjøre. Vi kommer tilbake til de påmeldte deltakerne dette gjelder på mandag.

Hva betyr dette for deg som fortsatt kan gå på kurs og øve på AKKS?

Våre kurs for barn og unge fortsetter som før. Vi kommer tilbake til om dette også kan gjelde øving for band som regnes som barn eller ungdommer. Vi forholder oss til Norsk Musikkråd sin veileder for smittevern på øvelser og kurs, og oppdaterer avstanden til to meter mellom deltakere og øvende. Alle som kommer inn i våre lokaler må være friske, vaske hender ved adkomst og holde to meters avstand til andre. Her er rutinene for kurs- og øving i lokalene våre:

KURS:


Håndhygiene: 

 • Det er påbudt å vaske hendene med en gang du kommer inn i lokalene. 
 • Vask hendene i minst 20 sekunder, og bruk toalettet i den etasjen du øver/har kurs i (2. Etasje for alle som bruker preprod, 3. Etasje for øvrige kursdeltakere). 
 • Dersom du må hoste eller nyse, gjør det i armkroken. 
 • Det finnes håndsprit på alle rom som kan brukes mellom håndvask. 

Smittevernansvarlig:

 • Din instruktør er smittevernansvarlig på ditt kurs og har ansvar for å sprite over/vaske fellesutstyr og dørhåndtak/lysbrytere osv. på kurs. 
 • (Du er selv smittevernansvarlig på egenøving og har ansvar for å sprite over utstyr/overflater du tar på før og etter du øver. Du finner sprit til dette på alle øverommene.)

Før kurset: 

 • Vask hendene.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk – gi beskjed til din instruktør når du er syk.
 • Møt opp i god tid, dvs. 15 min før kursstart, for å rekke å vaske hendene osv. før kurset starter. 
 • Hold alltid 2 meters avstand til de andre rundt deg, når du venter på kursstart, under kurset, og på vei inn og ut av lokalet. 
 • Unngå trengsel på gangen på gruppekurs ved å spre dere utover i etasjene når dere venter. 

Under kurset: 

 • Bruk oppmerkede kryss for å sjekke at du har tilstrekkelig avstand til de rundt deg inne i kurslokalet. 
 • Ta kun på utstyret du selv skal bruke, forsøk å unngå å ta på utstyret i resten av rommet. 
 • Deltakere på kurs skal ikke ta på det samme utstyret dvs. instrumenter/miksere osv. hvis ikke dette er strengt nødvendig (som på feks. DJ-kurs). Alt utstyr som brukes av mer enn en deltaker skal sprites mellom hver deltaker som tar på utstyret. 

Etter kurset: 

 • Sprit over utstyr/overflater du har tatt i bruk på kurset og kast papirhåndkle i søppelet på gangen. 
 • Vask hendene igjen.

ØVING:


Håndhygiene: 

 • Det er påbudt å vaske hendene før du tar på utstyr i lokalene. 
 • Vask hendene i minst 20 sekunder, og bruk toalettet i den etasjen du øver i (2. Etasje for alle band som bruker preprod, 3. Etasje for øvrige band). 

Smittevernansvarlig:

 • Hver gruppe som øver i lokalene skal utnevne en smittevernansvarlig i bandet som tar ansvar for at smittevernveilederen følges. 

Før øving: 

 • Smittevernansvarlig skal vaske hendene grundig, så gå inn i rommet det skal øves i før resten av gruppen (feks. mens resten av gruppen vasker hendene). 
 • Smittevernansvarlig skal så bruke desinfiseringssprit på papirtørkle på alt utstyret som skal brukes, før noen tar på dette. 
 • NB: Ta kun på utstyret dere skal bruke, forsøk å unngå å ta på utstyret i resten av rommet. Det er ikke nødvendig å sprite utstyr dere ikke skal ta på. 
 • Smittevernansvarlig dekker også mikrofonhoder som skal brukes med plastfilm, og tørker av plastfilm-boksen etter bruk. 

Sjekkliste for spriting: 

 • Dørhåndtak
 • Lysbryter
 • Mikser og knapper/fadere på mikseren
 • XLR-kabler (ta sprit på tørkepapir og dra langs kabelen)
 • Keyboard (tangenter og knapper)+stativ
 • Knapper på PA (sanganlegg), Mikrofonstativ
 • Trommesett (inkluderer all hardware, skruer på hele settet, cymbaler, trommepedal, trommestolen)
 • Stoler
 • Knapper og knotter på forsterkere 

Etter øving: 

 • Hvert medlem i bandet tørker av alt utstyret de selv har tatt på med sprit og tørkepapir, dvs. XLR-kabler, mikrofonstativ, knotter/knapper på amper, jack-kabler hvis disse er lånt, mikrofon, trommesett keyboard, stativ osv. 
 • Alle medlemmer i bandet kaster sin egen plastfolie fra mikrofonen i søppelkassen på gangen, og tørker av mikrofonen sin med sprit og tørkepapir.
 • Smittevernansvarlig blir igjen til slutt og tørker igjen av fellesutstyret og utstyret den har vært ansvarlig for før den går: Mikser, PA (sanganlegg), lysbryter, dørhåndtak, vindusåpner.

AKKS-administrasjonen fungerer som normalt, med pålagt hjemmekontor inntil videre.