Som øvende og kursdeltaker kan du være trygg på at AKKS Oslo overholder gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer.

Den 28. oktober 2020 endret helsemyndighetene sine råd, anbefalinger, forbud og påbud.
Norsk Muskkråd, som i samarbeid med Musikkens studieforbund og representanter fra kor, korps, band og orkester har utviklet smittevernveilederen for musikkøvelser, skriver at Musikkøvelser kan gjennomføres dersom smittevernregler overholdes.

 

«I covid-19-forskriftens kapittel 5 videreføres restriksjoner for en rekke arrangementer, men musikkøvelser er unntatt forbudet (jmf §13). Anledningen til å gjennomføre musikkøvelser er ikke endret i gjeldende forskrift kunngjort 28. oktober, men lokale myndigheter kan innføre andre bestemmelser.»

 

I Oslo er det nå lokale restriksjoner på sammenkomster og anbefaling på antallet kontakter man kan ha i løpet av en uke, og det er strammet inn på antall publikum på arrangementer. Disse restriksjonene omfatter ikke musikkøvelser og kurs så lenge veilederen Smittevern for musikkøvelser blir fulgt. 

De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

 1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
 2. God hygiene
 3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
 4. Vær forsiktig ved sambruk av instrumenter og utstyr
 5. Øvingslokalet må være egnet: God avstand, nok plass og god ventilasjon

Husk godt smittevern både før, under og etter musikkøvelsen. Hold deg hjemme hvis du er syk. Husk god avstand og være ekstra oppmerksom i pauser og ved ankomst og avreise. Disse reglene gjelder også for kurs. 

Seneste versjon av veilederen er alltid tilgjengelig på musikk.no/smittevern. På denne siden kan du også registrere epostadressen din for å motta varsel ved endringer.

Hva betyr dette for deg som går på kurs og øver på AKKS?

Våre kurs fortsetter som før og øvingslokalene er åpne for booking. Vi forholder oss til Norsk Musikkråd sin veileder for smittevern på øvelser og kurs, og Norske konsertarrangørers smittevernveileder for konserter og arrangementer. Alle som kommer inn i våre lokaler må være friske, vaske hender ved adkomst og holde avstand til andre. Her er rutinene for kurs og øving i lokalene våre:

KURS:


Håndhygiene:

 • Det er påbudt å vaske hendene med en gang du kommer inn i lokalene.
 • Vask hendene i minst 20 sekunder, og bruk toalettet i den etasjen du øver/har kurs i (2. Etasje for alle som bruker preprod, 3. Etasje for øvrige kursdeltakere).
 • Dersom du må hoste eller nyse, gjør det i armkroken.
 • Det finnes håndsprit på alle rom som kan brukes mellom håndvask.

Smittevernansvarlig:

 • Din instruktør er smittevernansvarlig på ditt kurs og har ansvar for å sprite over/vaske fellesutstyr og dørhåndtak/lysbrytere osv. på kurs.
 • Du er selv smittevernansvarlig på egenøving og har ansvar for å sprite over utstyr/overflater du tar på før og etter du øver. Du finner sprit til dette på alle øverommene.

Før kurset: 

 • Vask hendene.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk – gi beskjed til din instruktør når du er syk.
 • Møt opp i god tid, dvs. 15 min før kursstart, for å rekke å vaske hendene osv. før kurset starter.
 • Hold alltid 1m avstand til de andre rundt deg, når du venter på kursstart, under kurset, og på vei inn og ut av lokalet.
 • Unngå trengsel på gangen på gruppekurs ved å spre dere utover i etasjene når dere venter.

Under kurset: 

 • Bruk oppmerkede kryss for å sjekke at du har tilstrekkelig avstand til de rundt deg inne i kurslokalet.
 • Ta kun på utstyret du selv skal bruke, forsøk å unngå å ta på utstyret i resten av rommet.
 • Deltakere på kurs skal ikke ta på det samme utstyret dvs. instrumenter/miksere osv. hvis ikke dette er strengt nødvendig (som på feks. DJ-kurs). Alt utstyr som brukes av mer enn en deltaker skal sprites mellom hver deltaker som tar på utstyret.

Etter kurset: 

 • Sprit over utstyr/overflater du har tatt i bruk på kurset og kast papirhåndkle i søppelet på gangen.
 • Vask hendene igjen.

ØVING:


Håndhygiene:

 • Det er påbudt å vaske hendene før du tar på utstyr i lokalene.
 • Vask hendene i minst 20 sekunder, og bruk toalettet i den etasjen du øver i (2. Etasje for alle band som bruker preprod, 3. Etasje for øvrige band).

Smittevernansvarlig:

 • Hver gruppe som øver i lokalene skal utnevne en smittevernansvarlig i bandet som tar ansvar for at smittevernveilederen følges.

Før øving: 

 • Smittevernansvarlig skal vaske hendene grundig, så gå inn i rommet det skal øves i før resten av gruppen (feks. mens resten av gruppen vasker hendene).
 • Smittevernansvarlig skal så bruke desinfiseringssprit på papirtørkle på alt utstyret som skal brukes, før noen tar på dette.
 • NB: Ta kun på utstyret dere skal bruke, forsøk å unngå å ta på utstyret i resten av rommet. Det er ikke nødvendig å sprite utstyr dere ikke skal ta på.
 • Smittevernansvarlig dekker også mikrofonhoder som skal brukes med plastfilm, og tørker av plastfilm-boksen etter bruk.

Sjekkliste for spriting: 

 • Dørhåndtak
 • Lysbryter
 • Mikser og knapper/fadere på mikseren
 • XLR-kabler (ta sprit på tørkepapir og dra langs kabelen)
 • Keyboard (tangenter og knapper)+stativ
 • Knapper på PA (sanganlegg), Mikrofonstativ
 • Trommesett (inkluderer all hardware, skruer på hele settet, cymbaler, trommepedal, trommestolen)
 • Stoler
 • Knapper og knotter på forsterkere

Etter øving: 

 • Hvert medlem i bandet tørker av alt utstyret de selv har tatt på med sprit og tørkepapir, dvs. XLR-kabler, mikrofonstativ, knotter/knapper på amper, jack-kabler hvis disse er lånt, mikrofon, trommesett keyboard, stativ osv.
 • Alle medlemmer i bandet kaster sin egen plastfolie fra mikrofonen i søppelkassen på gangen, og tørker av mikrofonen sin med sprit og tørkepapir.
 • Smittevernansvarlig blir igjen til slutt og tørker igjen av fellesutstyret og utstyret den har vært ansvarlig for før den går: Mikser, PA (sanganlegg), lysbryter, dørhåndtak, vindusåpner.

AKKS-administrasjonen fungerer som normalt, med pålagt hjemmekontor inntil videre.