På denne siden finner du en oversikt over vårt kurstilbud for barn mellom 7-13 år. Fokuset på kurs for denne aldersgruppen er å tilby en inngang til musikken med fokus på mestring og glede, slik at musikken blir en følgesvenn for livet!


Mer informasjon om kursene og hvilke kurs som starter til høsten kommer fortløpende.


Rabattert plass på kurs?
Vi vil ikke at økonomi skal stå i veien for at man skal kunne delta på kurs. Deltakere med  begrenset økonomi kan søke om å få rabattert deltakeravgift, etter «betal det du kan»- prinsippet.  Søk om rabattert plass på kurs ved å krysse av i påmeldingsskjemaet når du melder deg på, og redegjør da kort for hvorfor du søker, og hva du evt. har mulighet til å betale. Som hovedregel prioriterer vi støtte til deltakere på gruppekurs, som er under 26 år. Alle søkere blir kontaktet på e-post når vi mottar søknad om rabattert plass. Man må være medlem i AKKS Oslo for å benytte seg av dette tilbudet. Medlemskap koster 50 kr.