På denne siden finner du en oversikt over vårt kurstilbud for barn mellom 7-13 år. Fokuset på kurs for denne aldersgruppen er å tilby en inngang til musikken med fokus på mestring og glede, slik at musikken blir en følgesvenn for livet!


Rabattert plass på kurs?
Vi vil ikke at økonomi skal stå i veien for at man skal kunne delta på kurs. Deltakere med  begrenset økonomi kan søke om å få rabattert deltakeravgift, etter «betal det du kan»- prinsippet.  Søk om rabattert plass på kurs ved å krysse av i påmeldingsskjemaet når du melder deg på, og redegjør da kort for hvorfor du søker, og hva du evt. har mulighet til å betale. Som hovedregel prioriterer vi støtte til deltakere på gruppekurs, som er under 26 år. Alle søkere blir kontaktet på e-post når vi mottar søknad om rabattert plass. Man må være medlem i AKKS Oslo for å benytte seg av dette tilbudet. Medlemskap koster 50 kr.